Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Allerheiligen

Apoc 7, 2-4.9-14
Mt 5, 1-12a

Vandaag is het feest van Allerheiligen.  De kerk geeft ons deze dag, speciaal om te kijken naar alle mensen die heilig zijn, die een voorbeeld zijn voor ons leven.  Die ons door hun voorbeeld dus helpen om een betere leerling van Jezus te worden.
De heiligen zijn in zekere zin die grote menigte, die als de tollenaar hun zonde erkend hebben, en niet langer uitvluchten en voorrechten voor zichzelf zochten, maar zich volledig hebben toevertrouwd aan Gods medelijden.
Het zijn geen helden van het spirituele leven, die precies in een andere werkelijkheid leven dan wij, die wel bewonderd, maar onmogelijk nagevolgd kunnen worden.
Het zijn gewone mannen en vrouwen, een menigte leerlingen van alle tijden die geprobeerd hebben naar het evangelie te luisteren. Tot hen behoren ook de mensen van goede wil, de ongelovigen die naar wegen gezocht hebben om niet voor zichzelf te leven.
In de lezing uit de Openbaring wordt aan Johannes een ongelooflijk visioen getoond: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand”.
Niemand wordt uitgesloten, uit welk volk of welke cultuur hij ook komt, om deel te hebben aan het leven van de heiligen.
Deze menigte bestaat uit alle “kinderen van God” en samen vormen zijn de familie van de heiligen. Het zijn geen beroemde of vooraanstaande mensen, maar diegenen die door God geroepen zijn om deel uit te maken van zijn volk.
Het is een volk van zwakken, zieken, noodlijdenden, van mensen die niet rechtop voor de Heer staan, maar knielen, niet met de neus in de lucht, maar met het hoofd gebogen, niet met uitgestrekte handen om te ontvangen, maar met geheven handen om hulp te smeken.
Heilig ben je immers niet pas na je dood, maar nu al, ’t is te zeggen vanaf het moment dat je je openstelt om deel te hebben aan Gods familie, vanaf het moment dat je afgezonderd wordt – want dat betekent “heilig” letterlijk – van het trieste lot van deze wereld.
Het streven naar heiligheid is beslissend in het leven van de geloven, en zo hoort het ook: het moet een keuze zijn.
Wat heiligheid volgens het evangelie betekent, ontdekken we in de zaligsprekingen die we uit het evangelie volgens Mattheus hoorden en die ook wel een de “grondwet” voor het derde millennium genoemd worden.
De zaligsprekingen kunnen de mensen uit hun trieste levensomstandigheden weghalen. Wat het evangelie onder geluk verstaat, zet de heersende cultuur van onze tijd volledig op zijn kop en is een kostbaar kompas.
Zeker, wij kunnen ons afvragen hoe je gelukkig kan zijn als je arm, verdrietig, zachtmoedig en barmhartig bent. Maar als we aandachtiger naar de oorzaken van de bitterheid van het leven op zoek gaan, vinden we die in hebzucht, arrogantie, machtsmisbruik en onverschilligheid.

De weg van de heiligheid is geen onbewandelbaar pad, het is eerder de dagelijkse weg van mannen en vrouwen die proberen in het licht van het evangelie te leven.