Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

drie eenheid

Ex 34, 4-6,8-9 
Joh 3, 16-18

Vandaag viert de kerk het feest van de heilige drievuldigheid.  Dit feest valt altijd de zondag na Pinksteren en het opent de laatste en langste tijd van het liturgische jaar, de ‘gewone’ tijd. 

Dit betekent niet dat het een minder belangrijke periode is dan de andere tijden.  We kunnen zelfs zeggen dat het feest van de drievuldigheid het licht laat schijnen op alle dagen die zullen volgen tot aan het begin van de advent. 
De drievuldigheid betekent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die één zijn.  Het wordt soms ook triniteit genoemd.  Voor ons christenen betekent dat dat wij geloven dat er één God is die zowel Vader is, maar ook mensgeworden is in zijn Zoon Jezus en die ons helpt in de vorm van de Heilige Geest die ons met Pinksteren geschonken wordt.

Wij zeggen deze drie-eenheid ook telkens opnieuw wanneer we een kruisteken maken.   Onze God is één maar bestaat uit drie.  Dat is belangrijk, want het legt heel het christelijke leven uit.  Dat is ook één wanneer het samen is met de anderen, een christen ben je niet op je eentje. 

Vanaf het begin van de schepping, vanaf het begin van de geschiedenis van liefde van God voor zijn Schepping wilde God niet dat de mens alleen zou zijn.  Adam blijft niet alleen, hij krijgt Eva aan zijn zijde.  En nadien groeit de mensheid uit als kinderen van Abraham tot zovelen, meer dan sterren aan de hemel.  En die kinderen worden heel verschillend, in hoe ze eruit zien, in wat ze juist geloven,…

De God van de christenen is geen God die in zijn eentje boven alles staat.  De God van Jezus is een familie van drie personen die elkaar zo liefhebben dat ze één eenheid vormen.  En die drie, die de eenheid volledig hebben gevonden, willen die eenheid delen met alle mensen.  Zo lazen we in het evangelie van vandaag: Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
God de Vader heeft zijn zoon aan de wereld geschonken omdat hij de mensen zo graag ziet.  Die drievuldigheid heeft ervoor gekozen om in de wereld te komen, eerst met de zoon en nadien met de Heilige Geest die onze helper is en in ons energieën van het goede vrijmaakt. 


Maken wij wel genoeg plaats in ons hart voor die Geest? Dat is onze uitdaging, om te leven in de liefde, om niet voor onszelf te leven, om ons niet af te sluiten van de anderen, maar om die Goddelijke eenheid ook met onze medemensen te beleven.