Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

17 januari 2017

Jesaja 62, 1-5 
Joh 2, 1-12 

Met Kerstmis vierden we de geboorte van Jezus en vorige week lazen we in de kerk de lezing over het doopsel van Jezus.    Jezus die door Johannes gedoopt wordt in de woestijn en een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, luister naar hem.
Vandaag lezen we het verhaal over een bruiloft in Kana.  En dit verhaal hebben we al vaker gehoord.  Jezus is op een bruiloftsfeest en ineens is er een probleem, de wijn is op!  We horen dat Maria, de moeder van Jezus er ook is en het probleem opmerkt.  Zij is de enige die lijkt door te hebben dat er een probleem is.
Zij is niet bezig met hoe ze eruit ziet, of haar kleren nog goed zitten of haar haar, wat de mensen van haar denken, of wat dan ook.  Maria is bekommerd om het feest dat moet slagen, om de andere mensen, om de bruid en bruidegom.
En wanneer ze ontdekt dat de wijn op is, gaat ze meteen naar Jezus en legt het probleem aan hem voor: ze zitten zonder wijn!
Deze houding van Maria moeten wij ook leren, als we kijken naar alle arme en lijdende mensen.  We moeten naar Jezus gaan en Hem deze problemen voorleggen, dat is bidden.
En Jezus lijkt te antwoorden met harde woorden:  “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”  Maria is er nog aan gewend om Jezus te zien als haar zoon die voor haar persoonlijk al haar problemen oplost.  Maar met deze woorden maakt Jezus duidelijk dat hij afhangt van God, de Vader.  Dat hij Zijn wil zal doen vanaf nu en niet die van zijn moeder…
Heeft Maria die woorden toen begrepen?  Dat weten we niet, maar ze blijft wel geloven dat Jezus de redder is die elke situatie kan oplossen. 
Maria vertrouwt op Jezus, ze vertrouwt erop dat hij alles kan veranderen en ze zegt dan ook aan de dienaars om te doen wat Jezus hen zal opdragen.  Ze gaat niet in discussie met Jezus en ze maakt hem geen verwijten. 
Ze richt zich tot het keukenpersoneel. Want die staan nog altijd bedremmeld in haar richting te kijken, niet wetend wat ze moeten doen. Maria weet het eigenlijk ook niet. In de mate dat ze kon helpen, heeft ze dat gedaan. Maar nu is ze uitgepraat. Wat kan ze anders doen dan die mensen doorverwijzen naar Jezus ?
En dat doen de dienaars.  Ze luisteren naar Maria: Wat hij u ook beveelt, doe het maar.  Het is de eenvoudige weg van luisteren die Maria vandaag ook aan ons leert.  Doe het maar, wat Jezus zegt, ook als je nog niet helemaal begrijpt waarom.  Doet het maar.
Het bevel dat de knechten krijgen van Jezus is ook vreemd.  Doe die bakken vol water.  Het is een eenvoudige uitnodiging.  Zo eenvoudig dat we neiging hebben om het niet te doen, dat is toch te simpel.  Kan gewoon water dit probleem oplossen?  Kan een gewone vriendschap de wereld veranderen?  Kan een gewone goede daad het verschil maken?
De knechten begrijpen de woorden van Jezus niet helemaal, maar ze doen het toch, ze gehoorzamen.  Vaak begrijpen wij de woorden van Jezus ook niet, of maar half, maar als leerlingen van Jezus wordt ons gevraagd om te gehoorzamen. 
Wat telt is dat, want het wonder wordt door Jezus verricht.  Na het vullen van de bakken met water, wordt aan de knechten gevraagd om het eruit te scheppen en aan tafel te brengen.  Opnieuw een raar bevel.  Maar opnieuw gehoorzamen de knechten. 
En het feest is gered!  Meer nog, het feest is beter geëindigd dan begonnen want de lekkerste wijn werd op het einde opgediend.  De bruidegom is verbaasd en zegt: Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Zo eindigt de evangelist het verhaal. 
Wie heeft er goed geluisterd naar het evangelie en weet hoeveel kruiken er stonden?  Deze 6 kruiken staan voor de 6 andere dagen van de week, buiten de zondag.  Wij moeten deze dagen zoals de knechten vullen met water, met woorden van Jezus en dan zullen we de 7e dag uitgenodigd worden op het feestmaal van de Heer.

Want elke zondag is zoals de bruiloft van Kana.  Jezus verandert ons water in wijn, hij verandert onze gewone levens in mooie levens vol vriendschap, hij verandert onze dagen, maakt ze zoeter en mooier.