Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

1 januari 2017

Num. 6, 22-27

Lc. 2, 16-21

Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!  Dit zijn woorden die ons bekend in de oren klinken. Wanneer hebben we ze nog gehoord?  Dit zegt de priester aan het eind van elke viering bij de zegening.  Het zijn de woorden uit het boek Numeri, het boek dat vertelt over het IsraĆ«litische volk dat 40 jaar lang in de woestijn rondtrekt op zoek naar het beloofde land.
Dit volk was door Mozes bevrijd van de slavernij van de farao van Egypte.  Met deze oude bijbelse zegening, waar we normaal de viering mee afsluiten, begint het nieuwe jaar.

Vandaag hebben we gewandeld voor vrede, vrede over heel de wereld.  Opdat 2017 een jaar van vrede mag worden.  Maar hoe kan de wereld vrede vinden?  Het evangelie brengt ons vandaag terug naar de kerstnacht en doet ons kijken met de ogen van de herders.  Zij zijn een voorbeeld voor alle gelovigen.  Herders werden als onzuivere en zondige mensen beschouwd.  Ze mochten niet deelnemen aan het religieuze leven. 
Maar toch heeft God zijn blik op hen gericht.  De nacht werd vervuld van licht en het leven van de herders kreeg een nieuwe zin.  Die herders werden de eerste christenen, ze luisterden naar de woorden van de engel, lieten hun kudde achter en gingen op weg naar de plaats die hun was aangewezen.

Christenen moeten altijd naar buiten treden, uit zichzelf, uit het kleine leven dat enkel rond zichzelf draait, om op weg te gaan naar de Heer en naar de anderen.
Toen de herders aankomen bij de kribbe zien ze Maria en Jozef en een kindje.  En toen ze het kindje zagen maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Dat is wat christenen doen, bekend maken dat in dit kleine kindje de redding van de wereld ligt.
En dan is er Maria.  Zij heeft ongetwijfeld Jezus getoond aan de herder.  Over haar staat geschreven: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.

Maria kende het geheim van dit kind al, de engel had het haar zelf verteld toen ze zwanger werd.  Dit kindje wordt de redder van de wereld.  7 dagen zijn voorbijgegaan sinds kerstmis, sinds de geboorte.  Sinds dit kleine kindje Jezus onze ogen heeft doen kijken naar alle kleinen en zwakken in de wereld.

Vandaag kijken we niet alleen naar het kindje, maar ook naar de moeder, naar Maria.  Nu ligt Jezus niet langer alleen in de kribbe.  Nu is hij opgenomen in de armen van zijn moeder.  Zo zien we de kleine Jezus ook meestal afgebeeld, in de armen van Maria.  Die hem beschermt en toont aan de wereld.

Dat is het beeld van Maria, zij toont en beschermt het zwakke kind.  Dat is ook het beeld dat de kerk moet zijn, dat elke gelovige moet zijn.  Zoals Maria Jezus tonen aan de wereld in wat wij voor goeds doen voor alle kleinen en zwakken, in Zijn liefde die wij in de wereld brengen.


Moge de Heer ons vrede schenken.  Zo eindigt de zegening in het boek Numeri.  Ja, er zijn nog teveel conflicten in de wereld, teveel plaatsen van oorlog en geweld, teveel terreur.  Bidden wij tot de Heer dat hij vrede schenkt, dat hij de harten bekeerd van wie kiest voor geweld.  Bidden wij de Heer voor vrede in ons eigen hart, dat wij de vrede van Jezus in deze wereld kunnen tonen.