Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 24 april Herdenking van de Armeense genocide

Hnd 14, 21-27
Joh 13, 31-35


Na de verrijzenis komen de leerlingen samen in de bovenzaal, ze waren onderweg naar Emmaüs of bevonden zich aan het meer van Galilea. Dat is ook zo voor ons, zondag na zondag. We komen samen om de Verrezene te ontmoeten, diezelfde Jezus die aan zijn leerlingen vol tederheid gezegd had: “Kinderen, nog maar kort zal ik bij jullie zijn.
We ontmoeten Jezus in deze periode na Pasen.  Maar als we eerlijk zijn dan moeten we toegeven dat we vaak denken dat het niet zo belangrijk of nuttig is om Hem op te zoeken en naar Hem te luisteren.

Maar als je Jezus niet wil ontmoeten, blijf je alleen achter met al je gevoelens en je zorgen.  Dan heb je alleen je eigen energie, je eigen kleine gevoelens. 

Het volstaat je blik op te richten van je eigen leven en te kijken naar andere landen om te zien hoeveel dood, hoeveel rouw, hoeveel klaagzangen er zijn in de wereld. En wij doen daar niets aan! Wij zouden vast luider in opstand kunnen komen tegen het schandaal van het onrecht. Hoe kunnen wij zo onverschillig blijven, hoe kunnen wij zo haastig door ons leven hollen? Hoe kan je leven, discussiëren en dialogeren zonder de pijn en de dood op te merken, zonder te bouwen aan een betere wereld?

De gelovige wil het woord van de Verrezene ontmoeten en bidt dat er een nieuwe dag mag komen: een dag zonder geween, zonder pijn of dood. De oude dingen zijn nog te sterk; laten we werken aan en hopen op nieuwe dingen, zodat het kwade en zijn aanhangers de wereld niet langer in hun greep zouden houden.

Maar de afspraak met Jezus mag geen gewoonte zijn. Het is een ernstig moment, een moment van grote vreugde. Op de donderdag van het Laatste Avondmaal, toen Judas pas weg was en de sfeer serener en familialer was geworden, gaf Jezus hun “een nieuw gebod”. Zo is elke zondag. Het gebod dat Jezus ons geeft, is nieuw: “Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt” . Nieuw betekent “laatste”, maar ook: definitief, of uniek, fundamenteel.

Als wij rond de tafel van de Heer zitten – de tafel die elke zondag wordt gedekt (ook al laten wij ze vaak leeg) – beginnen wij te luisteren naar deze woorden en de anderen lief te hebben (of proberen lief te hebben) zoals Hij ons heeft liefgehad.
Dan ontstaat er in ons een grotere, ruimere, bredere liefde, die veel verder gaat dan de grenzen van onze gewoonten. Daaruit ontstaat het verlangen naar een andere, betere dag, het verlangen dat er en einde komt aan alle droefheid, alle pijn, alle duistere machten.

Dicht bij Jezus zijn, maakt ons nieuw: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde breken aan als wij elkaar gaan liefhebben zoals de Heer ons liefheeft. Zo kunnen niet alleen aparte mensen veranderen, maar ook groepen mensen. Het maakt niet uit of ze klein of groot zijn. Jezus heeft zelf gezegd: “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”. En daar waar de Heer leeft, zijn er geen oude zaken meer: “Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren”.

Het “nieuwe” gebod zorgt er niet alleen voor dat je kan zien wie vriend is van Jezus, het is het gelaat van de Verrezen Heer dat leeft in dat kleine groepje leerlingen die het in de praktijk proberen te brengen.


Laat ons dus goed luisteren naar dit nieuwe gebod van Jezus en ernaar leven.  Onder elkaar de liefde bewaren en die liefde delen met al wie in nood is.