Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

1 mei

Hnd 15, 1-2.22-29
Joh 14, 23-29

Beste vrienden
Het feest van Pinksteren komt dichterbij en het evangelie van vandaag neemt ons terug naar het Laatste Avondmaal en we horen een stukje uit de lange toespraak van Jezus aan zijn leerlingen aan.

Jezus moedigt het geloof en de liefde van de eerste gemeenschap aan met de belofte van de Geest.  Want dat is wat er met Pinksteren gebeurt. De leerlingen waren bij elkaar in de bovenzaal en de Heilige Geest komt in hun midden en zet zich in vurige tongen op ieder van hen.  En ze beginnen te spreken in alle talen en iedereen kan hen verstaan. 

De Heilige Geest komt als helper om dichter bij God te komen.  Want de nood aan een vriendschap met God bestaat in het hart van iedere mens.  Ook al lijkt het vaak in onze wereld dat de mensen leven alsof God niet bestaat.   Jezus’ uitspraak is heel duidelijk: «Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord ter harte nemen; dan zal mijn Vader hem liefhebben en We zullen bij hem ons verblijf gaan houden”.

De liefde voor Jezus, het luisteren naar zijn woord en de aanwezigheid van God, horen bij elkaar. In de traditie van het Oude Testament is de plaats waar God verblijft gedurende de doortocht van de woestijn de “tent”, later werd het de “tempel” en nog later “Jeruzalem” zelf.

Jezus wordt zelf de tempel, en wie zich met hem verenigt, maakt deel uit van de eredienst. Vandaar dat ons hart vandaag de plaats van de aanwezigheid van God is – dat is wat het christendom zo speciaal maakt! – een hart dat luistert naar het evangelie en het in praktijk brengt.

Om God te ontmoeten – zoals het evangelie van deze zondag ons zegt – hebben we geen mirakels nodig, ook geen buitengewone visioenen en zelfs geen nieuwe openbaringen. We hebben genoeg aan het evangelie.

Het evangelie verdeelt de mensen niet in perfecten  en zondaars. Het enige onderscheid gebeurt in ieders hart, wanneer we al dan niet het evangelie beleven.

Wij moeten dus Jezus graag zien en zijn woorden onderhouden.  Maar Jezus zegt ook:  “Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft”.

Dat is wat het evangelie is. Hoe kunnen we dan nog zeggen dat het niet voldoende is? Iemand zou kunnen aanvoeren dat we er nu al 2000 jaar naar luisteren en dat er nog maar weinig tot niets veranderd is.

Maar Alexander Mjen, een Russische priester die in de jaren ’90 vermoord werd, zei ooit: “Denk maar niet dat het evangelie al alles gezegd heeft, want we zijn nu pas die woorden een beetje beginnen begrijpen!”. We beginnen nu pas het evangelie langzaamaan echt te begrijpen.

We hebben geen andere woorden dan het evangelie nodig: we moeten allen dringend het enige woord ├ęcht in ons hart opnemen en graag zien. Dat maakte Jezus zijn leerlingen van toen duidelijk en Hij herhaalt het ook aan ons vandaag: “Dit is het wat Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Jezus had begrepen dat zijn leerlingen gemakkelijk vergaten en dat ze geneigd waren om niet te willen begrijpen; en wij verschillen niet van hen. Daarom voegde Hij eraan toe dat Hij de Geest zou zenden als innerlijke meester van de leerlingen en van elke gelovige. Het zal zijn taak zijn om Jezus’ woorden aan te leren en te herinneren. Zich het evangelie herinneren, met de hulp van de Geest, betekent het als het dierbaarste bezit beminnen en proberen om het altijd in praktijk te brengen. Want dat is het bijzondere aan het evangelie: “De Heilige Schrift groeit met hem die ze leest”.

Laten wij dus goed luisteren naar de woorden van Jezus, vaak in de bijbel lezen en de woorden die we horen waarmaken in ons leven.