Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

eerste zondag van de advent

Jer 33, 14-16;
Lc 21, 25-28.34-36

Beste broers en zussen,

Het evangelie van vandaag is een gedeelte van de toespraak over het einde der tijden die door Jezus in de tempel werd uitgesproken.   Jezus zegt dat er dagen zullen komen waarop grote tekenen zullen zijn “aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren.
 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen”. Dit scenario heeft betrekking op de hele schepping: “Want de hemelse machten zullen wankelen,” – zegt Jezus. Ook al verwijzen deze woorden naar het einde van de geschiedenis, toch staan ze niet ver af van de het leven van de mensen en kunnen we ze op onze tijd toepassen: ook nu zien we tekenen en omwentelingen, zowel aan de hemel als op aarde, en ook de angst van hele van volkeren.

Het is de angst van de inwoners uit vele streken die nog altijd leven in oorlog en conflicten, het is de angst van miljoenen kleine en grote mensen die beproefd blijven door ziekten en door honger in Afrika, in Azie, in het zuiden van de wereld.  Het is de angst van de velen die gedwongen worden hun land te verlaten zonder iemand te vinden die hen onthaalt en hen helpt, het is de angst van de vele bejaarden die in verwaarlozing worden achtergelaten.

En tussen die mensen “die het besterven van schrik” bevinden zich zowel de mensen die geen rustige toekomst zien voor zichzelf en voor hun kinderen, als zij die zich door de schrik laten overrompelen en zich in zichzelf opsluiten.

Ook vandaag spreekt Jezus deze woorden, zeker niet om triest te maken en nog minder om de schrik te versterken, integendeel: Hij wil dat we ons niet laten grijpen door de berusting.

Op moeilijke ogenblikken kan je gemakkelijk in berusting vervallen en de hoop op een nieuwe wereld, op een beter leven voor jezelf en voor de anderen laten doven. Je kan denken dat je te klein bent om de wereld te veranderen, je kan denken dat de problemen te groot zijn. 

Maar de Heer blijft hopen op mannen en vrouwen die hun hart willen veranderen. Hij laat niet toe dat de krachten van het kwaad ongestoord de aarde, die ten prooi is aan geweld en onrecht, onderwerpen.

De mensen leggen zich misschien neer bij de wereld hoe die eruitziet, de Heer doet dat niet. Hij wil het einde van deze wereld om er een nieuwe te kunnen instellen. Dat is het evangelie van de advent.

Ook tot ons zegt Jezus vandaag: “Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij”. De profeet Jeremia had het reeds voorspeld aan het volk Israël: “De tijd komt dat Ik de belofte vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb”. Zie, die dagen zijn aangebroken. De Heer komt terug zodat snel een nieuwe wereld kan ontstaan waarin de armen minder arm zijn, waarin de anderen niet als vijanden maar als broeders beschouwd worden, waarin wie lijdt getroost wordt, waarin wie alleen is vergezeld wordt en wie op zichzelf is teruggeplooid de blik op de anderen en op de toekomst richt.

Het evangelie van de advent bereikt ons opnieuw. Het komt terug in deze moeilijke tijden, in deze tijden van angst voor terreur en aanslagen. Het komt terug voor ons, voor alle mensen en vooral voor de armsten. Het is het evangelie dat verharde harten ontdooit, dat de geest opent van wie alleen aan zijn eigen welzijn denkt, dat de oren opent van wie alleen zijn eigen redeneringen hoort, dat de ogen opent van wie niet verder kijkt dan zijn eigen horizon.

De advent wekt in ons en in wereld de verwachting van de Heer die op komst is: ”Sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is nabij”. Het is tijd om op te staan. Als we met onze bezigheden stoppen om een gast die aankomt te ontvangen, hoeveel te meer moeten we dan niet wegtrekken uit onze gewoonten als we de Heer die op komst is willen ontvangen?

Het is eenvoudig om blind te blijven voor wie op zichzelf gefixeerd is, maar de advent is de tijd om de ogen te openen en ze op de Heer die komt te richten. We zullen Hem zien met Kerstmis als we naar de grot van Bethlehem zullen gaan. Laten we ons bij de hand nemen tot bij die grot. Dat hebben we nodig.

 Jezus waarschuwt: “Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet. Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon” (Lc 21, 35-36). Waakzaam blijven en bidden. Jezus vraagt ons waakzaam te zijn, zodat we de deur zouden openen voor Jezus.  Niet zoals de inwoners van Bethlehem die Jozef en Maria wegstuurden.   Want daarom was er in de herberg geen plaats voor Jezus.

De tijd van de advent is een tijd om waakzaam te zijn en onze ogen in het gebed te richten op de Heer.

Het is de Heer zelf die ons  op zijn geboorte voorbereidt door ons elke dag zijn woord te geven. De dagen van de advent zijn inderdaad dagen van luisteren en nadenken, dagen van gebed en van liefde.

Het woord van God zal het licht zijn dat onze stappen leidt door ons hart te verlichten en te verwarmen.

Laten we dan niet onze gewoonten van altijd herhalen, laten we niet bij onze gedachten van altijd blijven. De advent is een nieuwe tijd, het is een tijd ons door de Heer geschonken om ons hart te vernieuwen, om met nog meer open armen naar onze broers en zussen te gaan, vooral naar de armsten.


Bidden wij dan vandaag voor al wie arm is, voor al wie op de vlucht is, voor wie in oorlog leeft of slachtoffer is van terreur.