Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 22 november

Dan 7, 13-14
Joh 18, 33-37

Beste vrienden,

Vandaag is het feest van Jezus, koning van het Universum.  Maar Jezus’ koningschap is niet van deze wereld.  Het evangelie spreekt ons van een zwakke man, wiens leven volledig afhangt van de anderen. 

Hoe kunnen we denken dat zo’n man, die gevangen genomen is en ter dood veroordeeld wordt, hoe kan die man de koning van ons zijn?  Hij lijkt geen enkele macht meer te hebben…

Hoe kunnen wij nu fier zijn op zo’n man?  In onze wereld waar het uiterlijk telt, waar ieder gemeten wordt op zijn sterkte…  Waarom toont Jezus nu niet gewoon zijn macht en sterkte?  Dat zou het voor ons toch veel gemakkelijker maken, dan ziet heel de wereld ineens zijn kracht!  Hoe kunnen wij nu fier zijn op zo’n zwakke Meester?  Die zich precies laat overwinnen door het Kwade…

Wij zoeken graag sterke figuren uit, winnaars.  Wij staan graag aan hun zijde, want wij denken dat zij ons zullen beschermen tegen het slechte dat in de wereld gebeurt. 

Hoe kan iemand als Jezus ons nu beschermen?  Hoe kan hij Koning zijn?  En van wat? 

Jezus toont ons een ander koningschap dan dat van deze wereld.  Pilatus lijkt boven hem te staan, maar eigenlijk heeft hij niets aan Jezus te zeggen…   De koningen van deze wereld willen gediend worden in plaats van te dienen.  Ze willen hebben in plaats van te geven.  De koning van deze wereld willen geliefd worden, in plaats van graag te zien.

Jezus zelf wordt op de proef gesteld.  De duivel biedt hem alle koninkrijken ter wereld aan.  Maar daarvoor moet Jezus zijn boodschap van liefde opgeven… en Hij weigert.  Je kan Jezus niet kopen met geld. 

Jezus zegt zelf dat zijn Koningschap niet van deze wereld is.   Jezus weigert om de koningen van deze wereld te dienen. 

Jezus is Koning juist omdat hij dient en  omdat hij de andere graag ziet.  Jezus is koning, omdat hij heeft begrepen dat de liefde écht de enige weg van de overwinning is. 

Jezus is geen koning tegen de anderen maar mét de anderen.  Zijn enige kracht is de kracht van de liefde. 

En dan kijken wij naar alle erge dingen die vandaag gebeuren in de wereld, naar de aanslagen in Parijs, in Mali, op zovele plaatsen van de wereld.  En wij denken, is die zwakke kracht van Jezus wel genoeg? 

Jezus vraagt ons om ook te vertrouwen op de kracht van de liefde.  De liefde die alles vermag, die alles kan veranderen.

 Wij zijn maar kleine mensen die alleen niet veel kunnen bereiken, maar met Jezus aan onze zijde kunnen wij wonderen doen, kunnen wij de wereld veranderen.  Met Jezus aan onze zijde wordt het onmogelijk plots mogelijk.

Het is als het verhaal van de leerlingen die met Jezus in de boot op het meer zijn en plots steekt er een storm op… En Jezus ligt in de boot te slapen en de leerlingen vragen zich af waarom Jezus het niet kan schelen dat ze dreigen te vergaan.

Die boot, dat zijn alle mensen.  En Jezus is dicht bij de mensen.  Hij laat hen niet in de steek.  En wanneer de mensen dreigen te vergaan, kunnen ze direct bij Jezus terecht en ze vragen Hem: Heer, kan het U dan niet schelen dat wij dreigen te vergaan?  Als we kijken naar de aanslagen, naar de terreur, naar de angst, dan denk wij soms ook Heer kan het u niet schelen? 

 Maar Jezus kan het wél schelen.  Hij laat zijn leerlingen niet alleen.  En  hij spreekt de storm en de wind toe en ze gaan liggen en het meer wordt weer kalm.
Wij moeten de woorden van Jezus leren.  Om tegen de stormen van deze wereld te durven ingaan.  Wij moeten tegen elk woord van haat antwoorden met een woord van liefde en medelijden.    Wij moeten tegen het kwade antwoorden met liefde.

Alleen zo zullen we het kwade écht overwinnen.  De liefde kan immers alles overwinnen.  Het is ons hart dat moet overwonnen worden, wij moeten overtuigd worden dat de liefde écht ons enige en sterke wapen is…

Bidden wij dan voor alle mensen die slachtoffer zijn van de aanslagen in Parijs, in Mali, in Beiroet, in Nigeria en waar ook ter wereld.  Bidden wij voor wiens leven nu nog in gevaar is, voor al wie op de vlucht is, voor wie op zoek is naar een beter leven.  Bidden wij dat zij in Europa een gastvrij huis mogen vinden.