Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Allerheiligen

Openbaring 7, 9-14
Mt 5, 1-12

Beste vrienden,

Vandaag vieren we het feest van Allerheiligen.  Zoals een moeder of vader hun kinderen alles aanleren, neemt de kerk vandaag de tijd om ons te vertellen over de heiligen.  Maar wat betekent het juist, heilig zijn?  Zijn de heiligen superhelden?  Mensen met uitzonderlijke krachten of gaven?

Nee, het zijn gewone mannen en vrouwen, leerlingen van Jezus uit alle eeuwen, die gekozen hebben om niet langer voor zichzelf te leven maar voor de anderen.

De eerste lezing kwam uit het boek Openbaring of Apocalyps.  Het toont ons een ongelooflijk schilderij:   Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talenZij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand.

Niemand wordt uitgesloten uit het leven van de heiligen, wat ook zijn afkomst, cultuur, volk of geloof is.  Het zijn allemaal kinderen van God, de familie van de heiligen en ze staan samen voor de troon met palmtakken in hun handen.

Palmtakken zoals de kinderen die Jezus welkom heten in Jeruzalem wanneer hij op een ezelsveulen gezeten Jeruzalem binnenkwam.  Hosanna, koning van de Joden, riepen ze. 

De heiligen zijn geen machtige mensen of mensen met veel geld, maar mensen die door God geroepen werden om deel uit te maken van zijn volk.  Het is een volk van zwakken, van zieken, van zondaars.  Een volk van mensen dat voor God staat en zich op de knieen werpt, omdat ze begrijpen dat ze klein en onbelangrijk zijn tegenover God. 

Een heilige is een nederige, iemand die de anderen belangrijker acht dan zichzelf.  Iemand die tegenover de Heer het hoofd buigt en zijn handen naar Hem uitstrekt om Zijn hulp te vragen.

Je wordt dus niet pas heilig na je dood, maar je wordt heilig vanaf nu, wanneer je je hart opent voor God en binnentreedt in de familie van broers en zussen in het geloof.  Maar dan vragen wij ons af, hoe we heilig kunnen worden…

Jezus leert zijn leerlingen wat heilig is, wanneer hij hen toespreekt op de berg.  Deze woorden worden ook wel de zaligsprekingen genoemd.  Het zijn woorden waarmee Jezus ons de weg naar de heiligheid en dus naar het geluk toont. 

‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.  Gelukkig die zachtmoedig  zijn, want zij zullen het land erven.  Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.  Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.

Gelukkig zijn degenen die hiernaar leven, die eigenlijk het voorbeeld van Jezus zelf naleven.  Zij zullen in de hemel een rijke beloning krijgen.  Het boek Openbaring legt het als volgt uit:    Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.  Dat zijn dus degenen die geleden hebben zoals Jezus geleden heeft;  die niet hun eigen leven hebben willen redden maar die met hun leven een getuigenis zijn geweest van de liefde van God die sterker is dan de dood. 

En we kennen veel voorbeelden van heiligen: denken we maar aan Franciscus van Assisi, of aan pater Damiaan, of aan de zovele mensen die tijdens de oorlog op gevaar van hun eigen leven anderen geholpen hebben. 

Heilig word je niet op één bepaald moment, zoals een superheld die zijn outfit aandoet.  Heilig zijn wordt je door te vertrouwen op de liefde van de Vader, door te leven naar het voorbeeld van Jezus, door in elke mens een broer of zus te herkennen. 


Bidden wij dan vandaag voor alle heiligen, voor al wie een voorbeeld is voor ons leven.  Bidden wij voor alle mensen die vandaag vervolgd worden, opdat zij troost mogen vinden.