Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Aswoensdag

Joël 2, 12-18
Mt 6, 1-6.16-18


Als we rondom ons kijken, zien we dat de tijd van de vasten niet meer zo belangrijk lijkt voor de mensen.  Er wordt meer aandacht besteed aan het carnaval, maar over de vasten wordt er vooral gezwegen.  Het lijkt een tijd die niet belangrijk is.

Maar de mensen hebben nood aan deze onbelangrijke tijd, wij hebben deze tijd nodig.  Een tijd om terug te keren naar God, zoals de profeet Joël het zegt: Keert tot Mij terug met heel je hart.

De vasten is de tijd van terugkeer.  Een tijd om na te denken over je leven, over je vriendschap met God, over je vriendschap met de mensen en vooral met de armen. 

We hebben het allemaal nodig om terug te keren, want vaak zijn we zo ver af van Gods plan van liefde. 

Vandaag ontvangen we het oude teken van de asoplegging.  De priester heeft bij ieder van ons een kruisje op het voorhoofd gezet en sprak de Bijbelse woorden: ‘Herinner je dat je van as bent en tot as terugkeert’.  Deze woorden willen een ons iets heel eenvoudigs uitleggen: we mogen niet vergeten dat we ‘maar’ stof zijn, dat we klein en zwak zijn. 

Mensen denken vaak dat ze heel machtig zijn.  We denken dat we machtig zijn als we sterk zijn, of als we veel geld hebben, of als anderen naar ons opkijken.  Vandaag worden we eraan herinnerd dat dat allemaal niet veel voorstelt.  Dat we maar kleine mensen zijn die allemaal fouten maken.

Daarom is Aswoensdag de liturgie van de boetdoening.  We weten dat we fouten maken en dat we maar mensen zijn, maar de eerste stap is om dit te begrijpen en een houding van nederigheid aan te nemen. 

Want deze woorden zijn niet bedoeld om ons bang te maken of depressief.  In het leven van een christen is het de zwakte en niet de sterkte die belangrijk is.  Jezus zelf, de zoon van God, is als een arm zwak kind geboren geworden en heel het evangelie door legt hij ons uit dat we de kant van de zwakken moeten kiezen. 

Het is juist fijn om je niet heel de tijd sterk te moeten voordoen.  Jezus zelf zegt: gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Het kruisje op ons voorhoofd is dé manier waarop wij christen de vasten willen beginnen.  Met te begrijpen dat we kleine en zwakke mensen zijn, die God nodig hebben. 

Het kruisje doet ons begrijpen dat God groot is en wij klein.  Hij die gekozen heeft om mens te worden en onze zwakte te delen.  Het is aan ons, kleinen en zwakken, dat Hij het grote geschenk van de vrede gegeven heeft, opdat wij de vrede rondom ons zouden beleven, verdedigen en opbouwen. 

Op zovele plaatsen in deze wereld lijden de mensen door oorlog.  De vrede wordt verspild wanneer men zovele volkeren verpletterd door het geweld. Wij christenen zijn geroepen om bewerkers van vrede te zijn, daar waar wij leven, daar waar wij naar school gaan, overal waar wij komen.

Er wordt ons gevraagd om waakzaam te zijn, zodat wij niet egoïstisch worden en enkel aan onszelf denken, dat wij niet gewelddadig worden en niet zouden liegen. 

In de Vasten ontzeggen we onszelf iets, zijn we strenger op onszelf.  Zodat we niet als verwende mensen zouden leven.  Zodat we altijd zouden beseffen dat er mensen zijn die het zoveel moeilijker hebben dan wij. 

Waakzaam ben je door te vasten en te bidden.  De vasten is een tijd om meer te bidden, meer het Woord van God te lezen. 

Onze eigen krachten volstaan niet om te vechten tegen het kwade.  Wij hebben de hulp van God nodig.  Wij hebben deze vasten nodig.  Iedereen, van de jongste tot de oudste. 

Bidden wij dan tot de Heer, dat we deze tijd van Vasten niet zouden verspillen.  Dat we meer tot Hem zouden bidden en ons hart zouden openen voor zijn woord.

Bidden wij voor al wie arm en zwak is, voor al wie in oorlog leeft of op de vlucht is.  Voor elk kind dat moet werken of dat leeft in angst en pijn.  Voor de koptische christenen die vermoord zijn in Egypte.  Voor alle leerlingen van Jezus die vervolgd worden. 

Bidden wij de Heer dat wij sterke christenen mogen zijn die de vrede rondom ons opbouwen en zo een licht kunnen zijn voor velen.