Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 22 februari 2015

Gen 9, 8-15
Mc 1, 12-15

Op Aswoensdag zijn we de vasten samen gestart met het teken van het kruisje.  Het voorstel van de vasten is duidelijk: verander je hart en geloof in het evangelie.  

Vandaag lezen we het verhaal van Jezus die op de proef gesteld wordt door Satan in de woestijn.  Het evangelie begint met de woorden ‘Meteen daarna…’  Wat wordt er dan bedoeld?  Wat is er net daarvoor gebeurd? 

Net voordien was Jezus gedoopt door Johannes de Doper.  De hemel had zich geopend, de Geest was in de vorm van een duif op Jezus neergedaald en een stem uit de hemel had gezegd: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem!

Jezus wordt door het kwade op de proef gesteld, meer dan eens.  Heel zijn leven door vecht hij die strijd tegen het kwade, tegen de dood en het slechte.  Jezus houdt van de mensen, daarom vecht hij zelf tegen het kwade.  Maar hij wil dat ook wij dit gevecht aangaan.  Een gevecht tegen de liefde voor onszelf, tegen de verleiding om voor onszelf te kiezen en niet aan de anderen te denken.  Dat is de vasten; een gevecht tegen onszelf.  Minder aandacht voor onszelf en meer aandacht aan de anderen.  In de eerste plaats meer aandacht voor Jezus zelf: door te bidden en door zijn woord te lezen. 

Maar Jezus zelf zei dat we hem konden herkennen in elke arme en zwakke die we ontmoeten.  De vasten zelf is dus ook een tijd om meer aandacht te geven aan wie arme is, aan wie in nood is, aan wie alleen is. 


Jezus vraagt ons om ons hart te veranderen omdat hij van de wereld houdt en omdat hij niet wil dat de wereld blijft hoe hij nu is.  Wie niet verandert, wordt lauw.   Lauw in zijn gevoelens en lauw in zijn vriendschappen. Wie zijn eigen hart niet verandert, gelooft ook niet dat de wereld kan veranderen. 

Wij vinden de liefde van Jezus soms overdreven.  We kunnen toch niet altijd iedereen graag zien… Soms is het echt te moeilijk, soms is die andere té vervelend…   De vasten is een uitnodiging om te geloven dat niets onmogelijk is, dat de liefde alles kan veranderen. 

Ons hart heeft training nodig.  Zoals een sportman traint voor een wedstrijd en voor de opbouw van zijn lichaam en vaardigheden, zo heeft ook ons hart nood aan training, training in het goede.  De vasten is zo’n trainingsperiode.  40 dagen om aan ons hart te werken.

En het is nodig dat wij aan ons hart werken, want er is teveel geweld in de wereld.   De wereld kan niet leven zonder een hart.   Maar er is nog teveel geweld ook in ons eigen hart. 

Wie geeft er een hart aan de wereld die draait rond geld, rond macht en rond ‘leven voor jezelf?’  Wie leert de wereld om te zorgen voor de zwakken en om te praten met elkaar in plaats van te vechten?

De vasten is de uitnodiging om de wereld te veranderen, te beginnen bij je eigen hart.  De leerlingen van Jezus zijn geroepen om mensen met een hart te zijn, die liefde brengen waar haat is, die eenheid brengen waar ruzie is, die warmte brengen waar het koud is.

In de eerste lezing lazen we het verhaal van het verbond van God met Noach.  De wereld was slecht geworden, God was niet tevreden met Zijn Schepping en Hij wilde alles vernietigen.  Daarom liet hij een zondvloed komen over de aarde.  Alleen Noach mocht met zijn familie blijven leven, want Noach was een rechtvaardig man en een vriend van God. 

Noach bouwt de ark en laat er –zoals God had gezegd- van elke soort 2 dieren in stappen.  40 dagen en 40 nachten regende het.  En dan stopt de regen en wordt de aarde weer droog.  God sluit een verbond met Noach en met alle mensen.  Nooit zal hij de aarde nog laten vergaan.  Het teken van dit verbond is de regenboog.  Als die aan de hemel verschijnt, worden de mensen herinnert aan hun verbond met God.


De vasten is een tijd om aan deze vriendschap met God te bouwen.  Elke dag is als een regenboog die ons eraan herinnert dat God ons graag ziet en dat wij de liefde die Hij ons leert aan elkaar moeten geven en aan elke arme die we ontmoeten.

Bidden wij vandaag voor het einde van alle geweld en oorlog.  Voor alle christenen die de vasten in moeilijke omstandigheden beleven.  Bidden wij voor meer vriendschap en dialoog tussen moslims, christenen en joden.