Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 9 november 2014

Ez. 47, 1-2.8-9.12
Joh 2, 13-22

Beste vrienden,

Vandaag hoorden we het evangelieverhaal van Jezus die boos wordt.  Hij wordt boos omdat de mensen van het huis van zijn Vader een marktplaats hebben gemaakt.  Omdat ze geen eerbied meer hebben voor de tempel, de heiligste plaats voor de joden.  We zien Jezus niet zo vaak boos worden. 

Jezus reisde naar Jeruzalem voor het Pesachfeest.  Dat deden de joden wel vaker.  Er was maar één heiligste tempel en die stond in Jeruzalem.  En Jezus zelf was ook al vaker naar Jeruzalem gegaan, naar de tempel.  Als kleine baby brengt Maria hem naar de tempel en ontmoet hij Simeon en Hannah.  De bejaarden die als eersten Jezus herkennen als de Messias.

En een beetje verder in het evangelie vinden we een ander verhaal, wanneer Jezus 12 jaar is.  Zijn ouders maakten de jaarlijkse pelgrimstocht naar Jeruzalem, maar wanneer ze terugkeren ontdekken ze dat Jezus niet mee met hen is teruggekeerd.  Ze gaan hem zoeken en vinden hem uiteindelijk na 3 dagen in de tempel, waar hij tussen de leraren zat en naar hen luisterde.    Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’  Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

In die woorden van Jezus horen we al de liefde voor Zijn Vader en voor het huis van zijn vader, de tempel.  Dat doet ons beter begrijpen waarom Jezus zo boos wordt wanneer hij ziet dat de mensen het niet begrijpen en zonder respect, alsof er geen God bestaat, in de tempel handel drijven.

En dan moeten wij ons afvragen: hoe kom ik binnen in het huis van de Heer?  Hoe gedraag ik mij in de kerk? 

Maar waarom is Jezus niet eerder boos geworden?  Als hij elk jaar naar Jeruzalem kwam, om het pesachfeest te vieren, dan zal hij toch al eerder gezien hebben dat de mensen van de tempel een marktplein gemaakt hadden?  Jezus komt nu voor het eerst als de Gezalfde.  Hij is door Johannes gedoopt in de  Jordaan en de Geest is over hem gekomen.  Dit heeft Jezus veranderd.  Het doopsel maakt van iedereen een nieuw mens, ook van Jezus. 

Jezus jaagt de offerdieren weg, hij jaagt ook de geldwisselaars weg.  Jezus wil ons duidelijk maken dat God van ons geen offerdieren vraagt.  Jezus is het offer, hij is het Lam van God dat naar de slachtbank geleid is.  Ons offer, ons geschenk aan God, is ons gebed, is onze liefde voor de armen.

En dan vragen de joden: Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’  En Jezus antwoordt ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ Dit is niet het antwoord dat de joden verwacht hadden.  Jezus praat niet over de tempel, hoewel zij denken van wel.  46 jaar is eraan gebouwd, en hier komt Jezus zeggen dat hij hem op 3 dagen kan heropbouwen!

Maar Jezus praat over zichzelf.  Hij jaagt de offerdieren uit de tempel omdat Hij het enige offer is.  Zijn lichaam wordt aan het kruis geofferd en na 3 dagen zal het uit de doden opstaan.  De leerlingen begrijpen er op dat moment niet veel van, maar ze zullen het zich wel herinneren na de verrijzenis van Jezus. 

Jezus is dé tempel, dé plaats waar God leeft.  En dan begrijpen we de eerste lezing van Ezechiël beter.  Uit die tempel stroomt water, naar alle kanten.  En waar het water in de zee aankomt, daar wordt het zoet en zit het vol leven.  Zo is het ook met het Woord van God, dat vlees geworden is in Jezus.  Waar zijn woord in ons hart stroomt en zoet wordt, daar brengt het leven voort, daar brengen wij vriendschap en liefde voort.  Daar veranderen wij de wereld.

De mensen begrijpen de woorden van Jezus niet.  Zoals ook wij vaak de woorden van Jezus niet begrijpen.  We horen ze wel, maar begrijpen vaak niet wat Jezus er écht mee bedoelt. 

We kunnen het verhaal van Jezus in de tempel ook begrijpen vanuit ons eigen leven.  Is ons hart vaak niet zoals die tempel waar veel dingen gebeuren die niet mooi zijn?  Moeten wij af en toe ook niet boos worden op onszelf en de lelijke dingen uit ons hart wegjagen zoals Jezus deed met de offerdieren en de geldwisselaars?

Laten wij bidden dat wij meer op Jezus zouden gelijken.  Dat wij uit ons hart alle lelijke dingen wegjagen en meer plaats maken voor Jezus.  Bidden wij, vlak voor 11 november Wapenstilstand- ook voor alle landen in oorlog.  Voor al wie slachtoffer is van haat, van racisme, van geweld.  Bidden wij voor al wie op de vlucht is.