Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 16 november 2014

Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31
Mt. 25, 14-30

Beste vrienden,

De parabel van de talenten vertelt over een man die voor zijn vertrek 3 dienaars bij zich roept en hen zijn geld in bewaring geeft.  Hij vertrouwt die drie dienaren 100%, want hij geeft hen een ruim bedrag.   Een talent kwam overeen met ongeveer 50 kg goud, een heel groot bedrag dus!

Dit doet ons begrijpen hoe belangrijk de taak is die de man de dienaren toevertrouwd.  Het gaat hier tenslotte niet om een paar eurocenten.  Aan de eerste dienaar geeft hij 5 talenten in bewaring, ter waarde 250 kg goud dus.  Een gigantisch bedrag dus.  Aan de tweede geeft hij 2 talenten en aan de laatste 1 talent. 

Aan ieder wordt een ander deel gegeven, naar gelang wat hij aankan.  De meester geeft niet aan iedereen hetzelfde.  Dat is het eerste belangrijke dat we moeten begrijpen.  Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen heeft dezelfde talenten en niet iedereen kan hetzelfde aan.  De Heer weet dit, hij kent zijn dienaren en hij respecteert hun verschillen.

Tussen het vertrek en de terugkeer van de meester, moeten de dienaren hun talenten op de best mogelijke manier vrucht doen dragen.  Het is duidelijk dat zij de talenten niet gekregen hebben om bij te houden, het is niet hun bezit, ze moeten het naar best vermogen vrucht doen voortbrengen. 

Bij zijn terugkeer vraagt de meester dan ook wat ze hebben gedaan met de talenten die ze hebben gekregen.  Na het vertrek van de meester is de eerste dienaar aan het werk gegaan en hij verdubbelt het kapitaal!  De parabel zegt niet zomaar ‘Meteen  ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven’ .  Meteen.  De eerst dienaar aarzelt niet en treuzelt niet.  Hij begint meteen te werken.  Het toont zijn trouw aan de meester en zijn gevoel van verantwoordelijkheid voor de goederen die hem zijn toevertrouwd.

De tweede dienaar doet hetzelfde.  Maar dan is er de derde dienaar.  Die doet iets helemaal anders.  Hij besluit het geld te verstoppen, hij graaft een put in de aarde en steekt het geld erin.  Dat doet hij niet zomaar.  In de tijd van Jezus was er een voorschrift van de rabbijnen dat zei dat als je iets wat jou in pand gegeven was, begroef, dat je dan niet meer verantwoordelijk was voor dat pand.

Wanneer de meester terugkomt, krijgt de eerste dienaar lof voor de goede manier waarop hij het beheer van de talenten heeft gedaan.  Ook de tweede dienaar krijgt hetzelfde lof.  Ook al heeft hij minder teruggebracht dan de eerste.  Dat is niet belangrijk, hij had ook minder gekregen.  Maar hij krijgt wel hetzelfde lof.  De meester is even tevreden over zijn werk.

Maar dan komt de derde dienaar bij de meester.  Hij geeft de meester gewoon terug wat hem gegeven was.  En hij legt het ook uit waarom: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.  En de meester is boos op hem, omdat hij niets met zijn talent gedaan heeft.

Wat begrijpen we nu door dit verhaal?  Dat talent, dat is het leven zelf, met alle kansen en mogelijkheden die we hebben.  En de ene heeft misschien meer kansen of meer talenten en de andere minder, dat is niet belangrijk.  Wat belangrijk is, is wat we doen met ons leven, met onze talenten, met de kansen die ons geboden worden.  Het is onze eigen verantwoordelijkheid om onze talenten vrucht te doen voortbrengen. 

Zo begrijpen we ook dat we niet allemaal hetzelfde moeten zijn.  Wij hebben allemaal onze sterktes en onze zwaktes.  Dingen waar we heel erg goed in zijn en dingen die we helemaal niet goed kunnen.  Maar ieder van ons heeft zelf de verantwoordelijkheid.  We kunnen niet met excuses afkomen van: ik ben te klein, ik heb een moeilijk karakter, ik ben ziek of moe…

De vruchten die we voortbrengen in ons leven, mogen ook niet alleen voor onszelf zijn.  Jezus vraagt ons om ze in te zetten voor de bouw van zijn rijk van vrede en gerechtigheid. 

De derde dienaar had de wet van de rabbijnen aan zijn kant, die hem van zijn verantwoordelijkheid bevrijdde.  Maar de parabel toont ons dat deze dienaar ervoor koos om zijn leven te verstoppen in een put en de rust voor zichzelf verkoos boven het werk voor de Heer.

Met deze parabel leert Jezus ons dat we niet tevreden moeten zijn met het kleine dat we kunnen of hebben, maar dat we groot moeten leven en proberen ons volledig in te zetten om onze talenten te ontplooien. 

Jezus toont ons ook dat zijn rijk begint, wanneer iemand –klein of groot, sterk of zwak- besluit om niet langer alleen voor zichzelf te leven, maar zijn leven begint in te zetten voor de anderen.

Bidden wij dan dat wij onze talenten zouden inzetten om te bouwen aan het rijk van Jezus, een rijk van vriendschap en gerechtigheid.  Bidden wij ook voor al wie eenzaam is, voor al wie lijdt.