Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 10 augustus 2014

1 Kon 19, 9.11-13
Mt 14, 22-33

Beste vrienden,

Na de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging die we vorige week lazen, zegt Jezus aan zijn leerlingen om in een boot te gaan en voor Hem uit te gaan naar de overkant, terwijl Hij nog verder sprak met de mensen.

Dit beeld is als de icoon van de barmhartigheid, Jezus tegenover al die mensen die tot Hem gekomen waren omdat ze uitgeput waren en op zoek naar iemand die hen voedsel van leven kon geven.

En dan zien we nog een ander beeld.  Het beeld van Jezus, alleen op de berg, in gebed tot de vader. 

Het is onmogelijk om deze twee iconen te splitsen.  De barmhartigheid tegenover de mensen in nood en het gebed tot de Vader.

Met heel zijn leven toont Jezus ons hoe wij geluk kunnen vinden, hoe wij zin kunnen geven aan ons leven.  Door te doen zoals hem. 

Jezus is alleen op de berg en de leerlingen zijn alleen in de boot.  Maar wat een verschil tussen die twee eenzaamheden!  Jezus weet dat hij niet alleen is, omdat hij vertrouwt op de Vader en tot hem bidt.  De leerlingen vertrouwen niet op de Vader, ze vertrouwen op zichzelf en voelen zich al snel alleen. 

En wanneer Jezus op de berg bidt, steekt er een storm op.  De leerlingen hadden al zo’n storm meegemaakt toen Jezus in de boot aan het slapen was.  Ze hadden toen al zo weinig vertrouwen, want ze maken Jezus wakker en vragen: Redt ons toch Heer, want wij vergaan.

Zo weinig hebben de leerlingen begrepen.  Bij de volgende storm, wanneer Jezus zelfs niet in de boot is, slagen ze in paniek.  En wanneer Jezus dan naar hen toe komt, over het meer, denken ze dat hij een spook is!  Jezus zegt hen om niet bang te zijn, maar Petrus wil eerst bewijs dat het zeker Jezus is.   Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’  En Jezus zegt: Kom.  En Petrus stapt op het water.  En opnieuw begint Petrus  te twijfelen, waardoor hij begint te zinken.

En op dat moment roept Petrus in zijn wanhoop: Heer, red me!! En meteen strekt Jezus zijn hand uit en redt Petrus. 

Het kleine vertrouwen van Petrus is eigenlijk het kleine vertrouwen van elke leerling.  Wanneer er een storm opsteekt, dat wil zeggen, wanneer er zich problemen voordoen, twijfelen wij aan de Heer, blijkt ons vertrouwen vaak maar heel klein. 

Daarnet hebben we samen stilgestaan bij de dood van de kleine Zacharie, amper 10 jaar oud, die opgroeide in een buitenwijk van Parijs.  Hij leefde in een arme buurt, waar veel mensen met een boog omheen rijden omdat ze er bang van zijn.  Zelfs de ziekenwagen en de taxi, die Zacharie naar het ziekenhuis hadden moeten brengen, wilden niet tot daar rijden.  Bij dit bericht wilden we stilstaan, omdat het niet zou mogen gebeuren.  Omdat het niet eerlijk is dat een kind dat opgroeit in een buitenwijk minder kansen krijgt dan een kind dat opgroeit in een betere wijk.  Elke leven is immers belangrijk, even belangrijk!

Tegen dit onrecht willen wij samen strijden.  We willen met meer vertrouwen op de Heer een antwoord bieden.  Een antwoord van vriendschap en solidariteit.  Een antwoord van geloof dat elk leven telt, dat elk leven het waard is om geleefd te worden.  Een antwoord van broederlijkheid.