Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 25 mei 2014

Hand. 8, 5-8.14-17
Joh. 14, 15-21

Beste vrienden,

We zijn nog steeds in de tijd tussen Pasen en Pinksteren en de liturgie bereid ons hart voor om de geest te ontvangen met Pinksteren.  Het verhaal van de Handelingen van de Apostelen dat we daarnet hoorden, vertelt ons over Petrus en Johannes die naar Samaria gingen om te bidden dat de inwoners  de Heilige Geest zouden ontvangen.  Die was nog op geen enkele inwoner neergedaald, ze waren alleen nog maar gedoopt.  Na het gebed van Petrus en Johannes ontvingen ze de heilige Geest. 
 
Dat is het eerste getuigenis van het Vormsel dat we in de Schrift terugvinden.  En ook deze dagen worden velen gevormd en ontvangen ze de Heilige Geest.  Die Heilige Geest is de helper die God ons gezonden heeft opdat wij ons hart erdoor zouden laten raken en nieuwe mensen zouden worden.  Mensen zoals de leerlingen op Pinksteren, die vervuld worden van de Heilige Geest en tot iedereen beginnen spreken over de goede daden van Jezus en zijn liefde voor de armen en zwakken.

Volgende week vieren we Hemelvaart.  Jezus die wordt opgenomen in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn vader en onze vader.  Vanaf Hemelvaart zien de leerlingen Jezus niet meer van aangezicht tot aangezicht.  Jezus had zijn leerlingen op het laatste avondmaal gesproken over zijn lijden, zijn dood en verrijzenis.  Hij had hen gezegd dat hij hen een helper zou sturen. 

Jezus wist dat hij zijn leerlingen zou moeten verlaten, dat hij niet altijd bij hen zou kunnen blijven.  Maar hij wil hen niet verweest achterlaten.  Hij wil niet dat ze allemaal triestig terug naar hun oude leven gaan.  Hij wil dat ze bijeen blijven, dat ze de eenheid bewaren en dat ze aan iedereen zijn blijde boodschap zouden verkondigen. 

Jezus bidt dat zijn leerlingen één zouden zijn.  Wij willen samen met Jezus hiervoor bidden.  Want de leerlingen van Jezus zijn nu niet allemaal één.  Ze zijn door de jaren heen verdeeld geraakt, begonnen te discussiëren over wat nu de juiste weg was om Jezus te volgen, begonnen andere manieren te vinden om te bidden en om de eucharistie te vieren, maakten ruzie. 

Vandaag is paus Franciscus op bezoek in het Heilig Land.  Hij zal er een historische ontmoeting hebben met de patriarch van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel. 

Het is 50 jaar geleden dat de paus van de katholieke kerk en de patriarch elkaar ontmoet hebben.  Het is een teken van vriendschap en toenadering tussen beide kerken. 

Jezus wil dat zijn leerlingen één zijn.  Dat alle mensen één zijn en elkaar helpen en steunen, zonder ruzie of geweld.

Gisteren is er in Brussel een schietpartij geweest op enkele joodse mensen.  Het is nog niet duidelijk wie dat gedaan heeft, maar het is verschrikkelijk dat er op mensen geschoten wordt omdat ze jood zijn.  Wij moeten geweld tegen gelovige mensen altijd veroordelen.   Bidden wij voor de slachtoffers en voor hun familie die achterblijft met verdriet en onbegrip. 

De leerlingen die Jezus rondom zich verzamelde, waren geen sterken en machtigen.  Het waren 12 eenvoudige vissers, één van hen zou zelfs zo zwak zijn om Jezus te verraden en over te leveren om gekruisigd te worden.  Jezus zag rondom de tafel van zijn Laatste Avondmaal geen sterke wereldleiders.  Maar hij zag leerlingen die Hem graag zagen, hij zag de grootste dingen die ze zouden doen als ze in Hem geloofden en hun vertrouwen op Hem zouden leggen.

En die leerlingen zullen grote dingen doen na Pinksteren, ze zullen overal gaan vertellen over Jezus, ze zullen velen tot geloof brengen, ze zullen de kerk opbouwen. 

 Bidden wij dan dat wij zoals de eerste leerlingen ons vertrouwen op de Heer zouden leggen, zodat wij in ons leven grote dingen zouden kunnen doen.  Bidden wij voor alle slachtoffers van geweld en onrecht, bidden wij voor het einde van elke oorlog.  Bidden wij voor de eenheid onder de christenen en voor vriendschap tussen joden, moslims en christenen.