Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Palmzondag 14 april 2014

Lezing van het lijdensverhaal (Mt. 26,14 – 27,66)

Beste vrienden,

Met palmzondag stappen we de Goede Week binnen.  De reis van Jezus die gestart is in Galilea is nu bijna ten einde.  Jezus wil Jeruzalem binnengaan zoals hij het nog nooit gedaan heeft, op een ezelsveulen gezeten.  Jezus wil de mensen tonen dat hij de zoon van God is, de Messias die gekomen is om iedereen te redden.  Hij komt niet binnen op een gouden troon of praalwagen, maar op een ezelsveulen. Jezus weet dat er in de profeet Zacharia staat geschreven:  Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!  Je koning is in aantocht,  bekleed met gerechtigheid en zege.  Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Jezus komt Jeruzalem binnen als een koning.  En de mensen lijken het begrepen te hebben, ze wuifden met palmtakken en legden hun mantels voor hem neer.  Ze maken met de palmtakken een tapijt, zoals ook wij daarnet deden in de kerk.   Ze riepen: Hosannah! (Hosannah betekent help ons in het Hebbreeuws).  Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!

Jezus, de Redder van de mensen, komt Jeruzalem binnen en komt ook vandaag in elke stad van de wereld binnen.  Hij is geen sterk en streng heerser, hij is een menselijk en nederig man.  Een week later lijkt alles zo anders.  Dit zachte gelaat van Jezus herkennen we opnieuw wanneer hij wordt verraden, wanneer hij wordt bespot en vernederd, wanneer hij aan het kruis wordt genageld.  Hierin herkennen we de woorden van Paulus in zijn brief aan de Filipenzen: Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd tot de dood aan het kruis. 

Deze palmtakken die vandaag teken zijn van feest, worden binnen een paar dagen takken van gebed in de hof van olijven.  Wanneer Jezus alleen is om te bidden tot zijn Vader.  Jezus vlucht niet, hij loopt niet weg van zijn eigen lijden, hij redt zichzelf niet.  Daarmee leert hij ons de échte les van ons leven: niet ons eigen leven proberen redden, niet leven volgens de logica van de wereld, maar volgens de logica van God die het zwakke op de eerste plaats zet.

Wij nemen vandaag allemaal die palmtak mee naar huis, opdat het ons zou herinneren aan de vriendschap van Jezus, opdat het ons er ook aan zou herinneren dat Jezus ons nodig heeft.  De leerlingen vluchten allemaal, zelfs Petrus die gezegd had dat hij Jezus nooit in de steek zou laten.  De leerlingen worden bang. 

Jezus is ook bang voor het lijden, maar hij vlucht niet.  Zijn antwoord is het gebed.  In de hof van olijven zegt Jezus tegen de leerlingen die slapen:  Konden jullie dan niet één uur met mij waken? 

Laat de palmtak er ons altijd aan herinneren dat we bij Jezus moeten blijven, in ons gebed, in onze liefde voor wie arm en zwak is.