Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 6 april 2014

Ez. 37, 12-14
Joh. 11, 1-45

Beste vrienden,
 
Het verhaal dat we vandaag horen over Lazarus toont de kracht en de grootsheid van de liefde van Jezus.  Jezus is ver van het dorp van zijn vrienden: Martha, Maria en Lazarus, wanneer hij het nieuws over diens dood hoort.  Het is gevaarlijk voor Jezus om terug naar Judea te gaan omdat hij daar al vaak bedreigd was, maar hij besluit toch om naar zijn vriend te gaan:  Jezus kan niet veraf blijven van het lijden van de mensen. 

Voor Jezus is vriendschap altijd iets diepgaands, niet oppervlakkig.  Wij mensen, willen vaak enkel vriend zijn met iemand anders als het gemakkelijk is.  Maar wanneer er een probleem opduikt, of wanneer die andere ‘anders’ wordt – door ziekte of problemen- blijven we vaak op een afstand staan.   En zo moet die zieke naast zijn ziekte ook nog de last van de eenzaamheid dragen.

Ook vandaag nog zijn er zoveel mensen die lijden onder het zware gewicht van de eenzaamheid, denken we maar aan al die bejaarden die in een klein kamertje in een rusthuis leven, wachtend op bezoek dat nooit komt.

Soms zijn het zelfs hele volkeren die lijden, omdat de mensen niet naar hen omkijken.  De miljoenen vluchtelingen die in kampen leven in grote steden van Afrika, in de buurlanden van Syrië.  De sloppenwijken in India, de mensen die op de vuilnisbelten leven in de Fillipijnen, de favela’s in Latijns-Amerika…  de lijst is lang, te lang.
 
Deze mensen voelen het gewicht van de steen die op hen drukt, die hen afsnijdt van de rest van de wereld, die hen alleen laat.
 
De leerlingen van Jezus houden vaak een veilige afstand, ook vandaag nog tegenover die Lazarussen.  Die mensen in nood die afgesneden zijn van de wereld. 

En vaak verwijten de leerlingen van Jezus op dezelfde manier als Martha de ‘afwezigheid’ van Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’

Alsof we zouden zeggen tegen Jezus: Als jij hier was geweest, zouden de erge dingen in ons leven niet gebeuren.  Als jij dicht bij dat lijdend volk was geweest, zouden er geen mensen sterven van honger of zou er geen oorlog zijn. 

Wij denken dat Jezus veraf is van het lijden.  Maar de waarheid is dat het niet Jezus is die veraf is van het lijden, maar wij mensen zelf.  Vaak verhinderen de mensen juist dat Jezus tot bij het lijden komt.  In plaats van ons af te vragen: Waar is God tegenover al dat lijden?  Moeten we ons de vraag stellen: Waar zijn wij?

En als we durven dicht bij het lijden te staan, dan zullen we daar Jezus ontmoeten.  In die lijdende, in die eenzame, in dat arm volk. 

Jezus staat dicht bij wie lijdt en hij weent voor hen, zoals hij weende voor Lazarus.  Jezus hoopt voor Lazarus, wanneer niemand anders nog hoopt.  Zelfs de zussen van Lazarus proberen Jezus te overhalen:  Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’    Voor hen heeft de dood het laatste woord, alle hoop voor Lazarus is weg…

Lazarus stinkt al, zoals de armen vaak stinken, zoals de daklozen of de bejaarden soms stinken, zoals de vluchtelingenkampen waar honderden duizenden mensen overleven stinken, zoals de krottenwijken en de vuilnisbelten stinken.  Maar deze stank houdt Jezus niet tegen.  Zijn vriendschap voor Lazarus is sterker.  De liefde van Jezus kent geen grenzen, zelfs niet de grens van de dood.  Jezus wil het onmogelijke. 

Daarom roept hij: Lazarus, kom naar buiten!’  Lazarus hoort Jezus en komt naar buiten.  Jezus roept niet tot een dode, maar tot een levende.  Misschien iemand die slaapt, daarom roept Jezus.  Jezus roept ieder van ons uit de slaap van een leven voor onszelf. 

Een oude oosterse traditie vertelt dat Lazarus nadat hij ontwaakte, enkel nog zoet eten at.  Daarmee onderlijnen ze dat het leven dicht bij Jezus zoet is, vol schoonheid en vreugde.

Jezus opent het graf, de plaats van lijden en pijn.  Hij heeft er geen bang van, hij loopt er niet van weg.  Jezus roept Lazarus bij zijn naam.  Lazarus, kom naar buiten!  De vriendschap met Jezus is een persoonlijke vriendschap. 

Lazarus gaat ons voor op de weg naar Pasen, wanneer Jezus – vriend van de lijdenden- zelf lijdende wordt, verschopt door de wereld, gekruisigd en vermoord.  Dan toont Jezus zijn ultieme overwinning op de dood. 

Kunnen wij zijn vrienden zijn en hem niet in de steek laten?  Dat is de keuze van de vasten.