Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Pasen 2014

Hnd 10,34a.37-43
Joh 20,1-9

We hebben net gehoord hoe in het Evangelie wordt verteld dat Maria van Magdala, één van de leerlingen die het meest van Jezus hield, naar het graf gaat met geparfumeerde olie om het lichaam van de gestorven Jezus te zalven. Maar wanneer ze bij het graf aankomt, vindt ze dat leeg. Ze loopt daarom terug om het aan Johannes en Petrus te vertellen. Daarop lopen ook Johannes en Petrus naar het graf, maar ook zij vinden het graf leeg want Jezus is verrezen.

Terwijl Petrus en Johannes terug naar huis gaan, blijft Maria in de buurt van het graf zitten en ze begint te wenen. Ze gelooft dat iemand het lichaam van Jezus heeft gestolen. Op dat moment komen er twee engelen bij haar en ze vragen haar: “Vrouw waarom ween je?” En een beetje later komt ook de verrezen Jezus naar haar en ook Hij vraagt haar: “Vrouw waarom ween je?”

Ze weent eerst en vooral omdat ze denkt haar goede vriend Jezus voor goed kwijt te zijn. En ze weent ook omdat ze denkt dat er nu geen vrede meer kan komen in de wereld. Want Jezus die de koning van de vrede is, is weg. Ze weent omdat er geen hoop meer lijkt te zijn voor zoveel mensen en volkeren die wenen. Denken we maar aan de mensen die leven in oorlog zoals in Syrië. Aan al de kinderen die niet naar school kunnen gaan omdat ze op de vlucht zijn voor het geweld en nu in een vluchtelingenkamp in Libanon moeten leven in een tent, zonder goede kleren, zonder voldoende eten en zonder school. Denken we aan de mensen in Afrika die ziek zijn, Slachtoffers van ebola in Conakry of die AIDS hebben en onvoldoende te eten hebben. Denken we aan de kinderen van Zuid-Soedan die in Noord-Oeganda in de vluchtelingenkampen wonen en die graag naar school zouden willen gaan maar die kans niet krijgen. En nog zoveel anderen die ontvoerd zijn, die geen werk hebben en daardoor arm zijn, die ziek en eenzaam zijn. Het lijkt wel een lijstje zonder einde. Allemaal mensen die vandaag lijden. Het zijn hele volken van mensen die wenen. Ja, Maria had gelijk om te wenen want Jezus is gestorven.

Maar Jezus is verrezen! Hij is niet dood en voor goed en altijd weg. Nee, Hij is verrezen en roept Maria bij naam. En dan herkent Maria Jezus  en Hij stuurt haar onmiddellijk naar de andere leerlingen om te gaan vertellen dat Hij verrezen is. De verrezen Jezus toont zich aan iedereen die weent, aan wie triestig is, aan wie bang is: Hij roept hen bij naam en droogt hun tranen. De verrezen Heer geeft vreugde. Het is de vreugde van de verrijzenis die de dood overwint. Jezus ligt niet meer in het graf. Hij is verrezen en spreekt met iedereen die lijdt. Hij is ieders meester en vriend. Hij troost en Hij laat niemand alleen. Hij schenk vrede.

Pasen is de ontmoeting van ieder van ons met de verrezen Jezus. Ook tot ons spreekt Jezus en Hij droogt onze tranen als we triestig zijn. Het is zoals we zingen in het lied “Jezus onze vriend”: Hij laat ons nooit alleen, ook al zijn we triestig en een beetje bang. Jezus brengt ons samen, Hij laat ons niet in de steek. Met ons gebeurt wat er ook met Maria van Magdala gebeurde toen ze de levende Jezus ontmoette en hoorde hoe Hij haar bij haar naam riep. Maria zag Hem en herkende Hem. “Rabboenì” zei ze, en dat betekent “Meester”. De Heer zien, is Hem verrezen ontmoeten. Maria weende niet meer wanneer zij de Heer Jezus herkende. Maar ook al is het niet gemakkelijk om te stoppen met wenen, om niet meer droevig te zijn, toch geloven we dat de ontmoeting met Jezus de belangrijkste en de mooiste ontmoeting in ons leven is en dat vult ons met een grote vreugde.

Maar dikwijls, als wij vreugdevol zijn, vergeten we de tranen en het lijden van de anderen. Dan verwijderen we ons van de problemen en de noden van anderen. Want we hebben schrik dat we niet meer blij zullen zijn als we ons inlaten met de moeilijkheden en het verdriet van anderen. Maar de leerlingen van Jezus hadden na Pasen geen schrik meer van het lijden en de pijn. De verrezen Heer vroeg hen om zich niet meer te verwijderen van wie in nood is, maar om de tranen te drogen en nabij te zijn, om vriend te zijn van wie lijdt. Wij allemaal zijn die leerlingen van Jezus en het is aan ons dat Jezus vraagt om te troosten wie droevig is, om te delen met wie in nood is. Dat kunnen we heel concreet door familie van de armen te zijn. Door onze vrienden die zwakker zijn dan wij te bezoeken en hen niet alleen te laten op moeilijke momenten. Zoals jullie, de kinderen van het Land van de Regenboog, vandaag paaseitjes hebben gebracht naar de bejaarden in het rusthuis, of zoals de Amici af en toe de mensen van Simeon en Hannah bezoeken.

Dat kunnen we ook door te bidden voor de vrede in de wereld, voor wie lijdt, voor wie arm is, voor wie ter dood veroordeeld is, voor wie ziek is, voor wie eenzaam is … . Leerling van Jezus zijn en de vreugde van Pasen beleven, kunnen we ook door heel concrete gebaren van solidariteit te stellen: door te delen met wie minder heeft dan wij. Vandaag willen we dat doen door in verbondenheid met alle gemeenschappen van Sant’Egidio de collecte te houden voor de Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon die scholing en voedsel nodig hebben, voor de kinderen van Zuid-Soedan die met de steun van onze lokale gemeenschappen in de vluchtelingenkampen van Noord-Oeganda leven en vooral scholing nodig hebben en voor de realisatie van het voedingscentrum van DREAM voor de kinderen in Conakry.

Maria van Magdala ging vol droefheid naar het graf van Jezus omdat Hij gestorven was, maar zij ontmoette Hem verrezen. Haar hart werd vervuld van vreugde en van troost: Maria was niet meer droevig of bang. De verrezen Heer zond haar naar de andere leerlingen om te vertellen dat Hij de dood heeft overwonnen. De verrijzenis van de Heer is de grote troost en bron van vrede voor zijn leerlingen overal in de wereld. Daarom gaan we naar de verrezen Heer en richten we ons tot Hem in gebed. Want wat echt telt, is Hem ontmoeten, naar Hem luisteren, Hem nabij zijn en tot Hem bidden voor vrede.

De Heer is verrezen! Halleloeja! Waarlijk, Hij is verrezen! Halleloeja!