Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Aswoensdag

Joël 2, 12-18
Mt 6, 1-6.16-18

Beste vrienden,
Met de viering van aswoensdag begint de vasten.  Deze tijd wordt ook de 40dagentijd genoemd want vanaf nu tot aan het begin van de Goede Week zijn er nog 40 dagen. De vasten lijkt meer en meer te verdwijnen in onze wereld, waar er enkel nog over carnaval en valentijn gesproken wordt.  We zouden kunnen zeggen dat het een zwakke tijd is, een onzichtbare tijd die precies geen belang meer heeft.  Het lijkt alsof de vasten onbelangrijk is voor onze wereld.
Maar het is juist deze ‘onbelangrijke’ tijd die zo belangrijk is voor ieder van ons, voor elke christen.  De profeet Joël brengt ons in de eerste lezing een bijzondere uitnodiging van God: Keer tot mij terug met heel uw hart.  Deze profeet is heel erg bekommerd om de ongevoeligheid van het volk van Israël.  En daarom zegt hij bij deze uitnodiging van God: Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.  Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
De vasten is de beste tijd om terug te keren tot God.  We hebben het allemaal nodig om terug te keren, want vaak zijn we zo ver af van Gods plan van liefde. 
Vandaag ontvangen we het oude teken van de asoplegging.  Een teken dat we vreemd vinden en dat veraf staat van het leven dat wij leiden. 
De assen worden begeleid door de Bijbelse woorden: ‘Herinner je dat je van as bent en tot as terugkeert’.  Deze woorden willen een ons iets heel eenvoudigs uitleggen: we mogen niet vergeten dat we ‘maar’ stof zijn, dat we klein en zwak zijn. 
Mensen denken vaak dat ze heel machtig zijn.  We denken dat we machtig zijn als we sterk zijn, of als we veel geld hebben, of als anderen naar ons opkijken.  Vandaag worden we eraan herinnerd dat dat allemaal niet veel voorstelt.  Dat we maar kleine mensen zijn die allemaal fouten maken.
Maar deze woorden zijn niet bedoeld om ons bang te maken of depressief.  In het leven van een christen is het de zwakte en niet de sterkte die belangrijk is.  Jezus zelf, de zoon van God, is als een arm zwak kind geboren geworden en heel het evangelie door legt hij ons uit dat we de kant van de zwakken moeten kiezen. 
Het is een bevrijding om je niet heel de tijd sterk te moeten voordoen.  De ware kracht ligt immers in het kijken naar je eigen zwakte en om een nederig dienaar te worden.  Want Jezus zelf zegt: gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
Het teken van de asoplegging is dé manier waarop wij christen de vasten willen beginnen.  Met te begrijpen dat we kleine en zwakke mensen zijn, die God nodig hebben. 
Het teken van de asoplegging doet ons begrijpen dat God groot is.  Hij die gekozen heeft om mens te worden en onze zwakte te delen.  Het is aan ons, kleinen en zwakken, dat Hij het grote geschenk van de vrede gegeven heeft, opdat wij de vrede rondom ons zouden beleven, verdedigen en opbouwen. 
Op zovele plaatsen in deze wereld lijden de mensen door oorlog.  De vrede wordt verspild wanneer men zovele volkeren verpletterd door het geweld.
Wij christenen zijn geroepen om bewerkers van vrede te zijn, daar waar wij leven, daar waar wij naar school gaan, overal waar wij komen.
Er wordt ons gevraagd om waakzaam te zijn, zodat wij niet egoïstisch worden en enkel aan onszelf denken, dat wij niet gewelddadig worden en niet zouden liegen. 
In de Vasten ontzeggen we onszelf iets, zijn we strenger op onszelf.  Zodat we niet als verwende mensen zouden leven.  Zodat we altijd zouden beseffen dat er mensen zijn die het zoveel moeilijker hebben dan wij.  Waakzaam ben je door te vasten en te bidden.  De vasten is een tijd om meer te bidden, meer het Woord van God te lezen. 
Onze eigen krachten volstaan niet om te vechten tegen het kwade.  Wij hebben de hulp van God nodig.  Wij hebben deze vasten nodig.  Iedereen, van de jongste tot de oudste. 
Bidden wij dan tot de Heer, dat we deze tijd van Vasten niet zouden verspillen.  Dat we meer tot Hem zouden bidden en ons hart zouden openen voor zijn woord.
Bidden wij voor al wie arm en zwak is, voor al wie in oorlog leeft of op de vlucht is.  Voor elk kind dat moet werken of dat leeft in angst en pijn.
Bidden wij de Heer dat wij sterke christenen mogen zijn die de vrede rondom ons opbouwen en een licht zijn voor velen.