Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 9 maart 2014

Gen 2, 7-9; 3,1-7
Mt. 4, 1-11

Woensdag zijn we de vasten samen begonnen.  De 40 dagen van voorbereiding op Pasen.  Ook Jezus werd door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.  Jezus moest de strijd aangaan met de duivel, met het kwade, het slechte.  Ook wij moeten deze strijd aangaan.  Deze strijd, dit gevecht begint in het hart van ieder van ons.  Het is in het hart van ieder van ons, dat de wereld begint te veranderen. 

Veranderen, dat betekent de ‘Meester van de liefde’ beginnen graag te zien.  De vasten is de goede tijd om ons hart terug te vinden en te leren liefhebben zoals Jezus het heeft gedaan.  Jezus weet dat geluk en redding afhangen van de liefde.  Hij wil dat ons leven vol vreugde zou zijn, mooi, vol vrienden.  Hij wil niet dat wij een droevig leven leiden, zonder vrienden aan onze zijde. 

Maar vult ons hart zich niet te snel met boosheid, met vijandigheid?  Zijn wij niet vaak arm aan liefde en gehoorzamen wij niet veel te snel aan de wet die zegt dat je vooral eerst jezelf graag moet zien?
De mens die stof was, wordt een levend wezen.  God blies hem de levensadem in de neus. En de Heer geeft aan de mens een tuin om in te leven.  Dat is de wens van God voor elke mens, dat hij leeft in een tuin waar het goed is om te zijn.  Maar de mens wil niet luisteren naar het woord van God.  Nee, eerder vertrouwt hij op het woord van een venijnig onderkruiper van een slang die hem verleidt met leugens en bedrog. 

Het boek Genesis vertelt ons nadien dat de mens  verjaagd wordt uit de tuin van Eden en dat hij moet leven in de woestijn, waar het werken hard is en het land bewerken moeilijk.   De tuin van het leven wordt een woestijn wanneer de mens liever luistert naar de stem van het kwade dan naar de stem van God.
Door te luisteren naar de stem van de slang, worden wij gevoelloze mensen, die enkel denken aan onszelf.  En wij beginnen ons tegen de andere op te stellen, zoals Adam en Eva die elkaar de schuld geven van hun ongehoorzaamheid.    Wij beginnen onze eigen wetten op te stellen, de wet van de sterkste, en wij vergeten de wet van God die liefde is. 

Jezus is in de woestijn van onze wereld gekomen om ons te bevrijden.  Om ons terug tot de liefde van God te brengen.  Maar ook Jezus wordt door de duivel op de proef gezet.  Na 40 dagen vasten had hij zeker honger.  De duivel, het kwade, probeert in te spelen op zijn zwakte.  Hij houdt hetgene wat Jezus het liefst zou willen hebben voor de ogen.  Keer je naar mij en je krijgt meteen wat je graag wil.  We zien hierin de zwakte van onze behoeften te willen bevredigen, van alles wat we willen meteen te verkrijgen.  En Jezus, die verzwakt was door het vasten, had alle redenen om toe te geven.  Wij zouden het begrijpen…
Maar Jezus antwoordt telkens met de enige ware kracht van de mens: het woord van God.   ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

En dan brengt de duivel Jezus naar het hoogste punt van de tempel en zegt hem om God op de proef te stellen: spring naar beneden en zie of die engelen jou komen redden.
Opnieuw antwoordt Jezus met het woord van God.
Maar de duivel geeft niet op en opnieuw neemt hij Jezus mee naar een nog hogere berg en toont hij Jezus alle koninkrijken van de aarde.  Nu bekoort hij Jezus met macht.  Alles kan van jou zijn, zo gemakkelijk kan het gaan.  Maar Jezus houdt stand, hij toont dat zijn macht niet de macht van de wereld is, dat zijn koninkrijk niet het koninkrijk van deze wereld is, niet volgens de logica van deze wereld. Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.
Jezus weerstaat aan de macht van het kwade door telkens opnieuw de Schrift te citeren.  Het evangelie is de ware kracht tegen het kwade.  Het is met het Woord van God dat Jezus de duivel verdrijft en de woestijn ombouwt tot een tuin van het leven.  Daarom laat de duivel hem met rust.  Maar Jezus is niet aan zijn lot overgelaten.  Meteen komen er engelen om zich over hem te ontfermen.
Laat wij zoals Jezus vol vertrouwen nee zeggen tegen de krachten van het kwade door te luisteren naar het evangelie en door te vasten en te bidden.  Laten wij bidden voor al wie in nood is, voor al wie deze vasten beleefd met angst voor eigen leven of dat van wie hij liefheeft.  Laten wij bidden voor vrede in de wereld.