Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

30 oktober 2016

Wijsheid 11, 22 - 12, 2
Lc 19, 1-10

Vandaag lezen we uit het evangelie volgens Lucas en het verhaal brengt ons met Jezus in Jericho. Dit is geen verstrooide of haastige reis zoals mensen vaak deden in dit grensstadje, of zoals in het dagelijks leven in onze steden, waar mensen enkel stoppen als er file is.

Jezus is onderweg naar Jeruzalem, maar onderweg houdt hij halt om de mensen te ontmoeten, de zieken te genezen, de armen te helpen en de wie triestig is te troosten.
Jezus loopt door de straten van de stad, maar eigenlijk wil Hij de weg van ons hart bewandelen.  Ons hart dat wij meestal verborgen houden voor de anderen, zelfs voor onze beste vrienden.

Jericho is een van de oudste steden ter wereld, een bloeiende oase midden in de woestijn. Door zijn ligging vlak bij de oevers van de Jordaan was het een belangrijke handelsstad.

Hier woonde een van de leiders van de tollenaars, Zacheüs. Hij had van de overheid de opdracht gekregen om de inning van de belastingen te controleren in de hele streek.
Dit werk had hem een flinke som geld opgeleverd en waarschijnlijk niet altijd volgens het boekje. We zouden Zacheüs, een belangrijk man uit het stadje Jericho, kunnen vergelijken met die rijke, oneerlijke rechter over wie de evangelist gesproken heeft in hoofdstuk 18, maar hij had waarschijnlijk wel meer op zijn kerfstok dan die rechter.
Het enthousiasme van de menigte had Zacheüs nieuwsgierig gemaakt, ook hij wou Jezus wel eens zien. Maar omdat hij klein was, kon hij door de menigte niets zien.
Misschien gaat het hier niet alleen over zijn fysieke gestalte. De menigte en de woelige en verwarde sfeer in de stad helpen niet om Jezus te zien.

Vaak zijn wij ook te veel bezig met onszelf, met onze eigen zaken, om op te merken dat Jezus voorbij komt. Het volstaat niet om op de tippen van je tenen te gaan staan, of om gewoon te blijven waar je bent.

Zacheüs was vooruit gelopen, weg van de menigte, en hij klom in een boom. De menigte is niet alleen iets buiten onszelf; ons hart zit vaak vol gedachten en bekommernissen waardoor wij niet uit onszelf kunnen treden, waardoor wij slaaf van onszelf zijn.

Ja, in ons hart zit een vaak een menigte, die wij achter ons moeten laten. De boom waarin wij klimmen, kan een vriend zijn, een priester, een moment van reflectie, de christelijke gemeenschap: zij kunnen allemaal een hulp zijn om niet langer alleen aan onszelf te denken maar de woorden van Jezus écht binnen te laten in ons leven.
En wat doet Jezus toen hij voorbijkwam?  Hij keek omhoog en zag Zacheüs. Hij zei meteen: "‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven".
We kunnen ons goed voorstellen hoe verbaasd en verlegen deze man van aanzien was, die zich een beetje belachelijk had gemaakt om Jezus te kunnen zien.

Dit keer herhaalt zich niet het tafereel van de rijke jongeling die triest wegging. Zacheüs "kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde".
Het evangelie heeft haast, het wil dat de wereld snel verandert, het wil dat ieder van ons snel een beter leven krijgt, het wil snel dat er meer geluk zou zijn, het wil dat de zwakken en de zieken snel hulp vinden. En als iemand zegt: “Het is moeilijk om te veranderen,” of: “Het is bijna onbegonnen werk om het leven rondom ons te veranderen,” dan geeft Zacheüs ons een voorbeeld.

Na de ontmoeting met Jezus verandert hij van houding en zegt: "‘Hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen". Dat is heel realistisch; hij zegt niet “ik geef alles”, maar “de helft van mijn bezit”; hij bepaalt dus zelf de maat en respecteert die ook.

Hij toont ons dat we realistisch moeten zijn als wij ons leven bekijken en beslissen om te veranderen. Ook wij, gewone mensen, kunnen een concrete maat bepalen en die naleven, beslissen om bepaalde dingen anders te doen.  Meer tijd aan iets geven of minder tijd aan iets anders. Zo kan de redding ook in ons leven binnen komen.