Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 4 mei 2014

Hand. 2, 14.22-33
Lc 24, 13 - 35

Het evangelie vertelt ons opnieuw het verhaal van de leerlingen van Emmaus.  Dat is geen toeval.  Wij herkennen ons in die twee leerlingen die zich van Jezus verwijderd hebben, die na Pasen terug op weg zijn naar hun oude leven in hun dorp van altijd.  Ook wij zijn vaak zoals hen, met triestige gezichten.

Ons dagelijks leven lijkt vaak maar een flauw afkooksel van de grootsheid die het evangelie van ons vraagt.  En vaak zijn er ook redenen voor die triestigheid, de dingen gaan niet zoals we willen, de mensen reageren niet op de manier die wij hoopten, in de wereld gebeuren er droevige dingen die ons nog extra triestig kunnen maken.

Maar dan komt Jezus, de gekruisigde op onze weg en hij wandelt met ons mee.  Maar de leerlingen herkennen hem niet, zoals wij hem vaak niet herkennen.  Jezus vraagt hen waarom ze zo droevig zijn en ze antwoorden: Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Inderdaad, wie is die man toch dat hij zelfs niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is!  Kleopas noemt Jezus een vreemdeling.  Hij toont hiermee de afstand die tussen hen en Jezus staat. 

De leerlingen zijn droevig, want het is al de derde dag en ze leggen aan de vreemdeling uit dat Jezus had beloofd dat hij zou verrijzen, maar dat er nog niets gebeurd is.  De triestigheid heeft hen zonder hoop gemaakt.  Ze geloven er niet meer in, het is allemaal niet waar…

En dan vertellen ze er bijna als een anekdote bij dat er vrouwen naar zijn graf zijn gegaan en dat ze zijn lichaam niet gevonden hebben.  Dat de vrouwen hen zijn komen roepen, dat de leerlingen zijn gaan kijken en dat ze de plek vonden zoals de vrouwen het gezegd hadden, zonder lichaam. 

Deze leerlingen hadden het evangelie van de verrijzenis allebei gehoord, maar ze waren zo vol van triestigheid dat ze niet kunnen hopen.  De vrouwen hebben het lichaam niet gezien, zijzelf herkennen Jezus niet die naast hen loopt.

Jezus heeft ook nu geduld met zijn leerlingen.  Hij begint hen de Schrift uit te leggen, zoals hij zo vaak had gedaan toen hij nog met hen op weg was en hen onderricht gaf.  Het gezelschap van Jezus verandert hun hart en hun leven. 

En dan stoppen ze en Jezus wil verder gaan.  Maar ze hebben begrepen dat er iets in hun hart veranderd is en ze willen dat niet meer loslaten.  Ze vragen ‘die vreemdeling’ om bij hen te blijven.  En Jezus blijft bij hen  Hij laat hen niet in de steek.

En dan gaan ze aan tafel en wordt brood gebroken en wijn gedeeld.  Zoals op het laatste avondmaal.  En daar herkennen ze Jezus, dan gaan hun ogen openen en zien ze dat het Jezus zelf is die bij hen is.  In brood en wijn.  In de eucharistie.

Wij zijn zoals die leerlingen van Emmaus die op weg zijn en Jezus herkennen op hun weg in het teken van brood en wijn. 

Afgelopen week heeft de kerk ons twee nieuwe heiligen gegeven, mensen die ons zijn voorgegaan en die een voorbeeld voor ons zijn:  Johannes XXIII, de paus die het Tweede Vaticaanse concilie gestart heeft en Johannes Paulus II, de paus die herinnert wordt als de paus van de familie.  Paus Franciscus noemde hen ‘moedige mannen’ die het evangelie écht beleefd hebben. 

Zij hebben Jezus ontmoet en zijn niet droevig weggegaan.  Ze zijn een voorbeeld voor alle christenen.   Het was de eerste keer dat twee pausen tegelijk heilig verklaard worden. En het was ook de eerste keer dat zo’n viering door twee pausen - Paus Franciscus en zijn voorganger paus Benedictus - gebeurde.

Bidden wij samen met deze nieuwe heiligen voor alle christenen waar ook ter wereld, voor de christenen die vervolgd worden en leven in moeilijke gebieden.  Voor elke mens die leeft in oorlog, in armoede of op de vlucht. 

Bidden wij voor onszelf.  Dat we Jezus zouden herkennen in brood en wijn en dat we ons hart door hem zouden laten raken.