Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

tweede zondag van de advent

Jes 40, 1-5.9-11
Mc 1, 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zo begint het evangelie van Marcus, dat we vandaag gelezen hebben en dat ons dit liturgisch jaar zal vergezellen.  

Het evangelie is de goede boodschap van Jezus en het is een nieuw begin voor diegene die ernaar wil luisteren.  We kunnen niet eens en voor altijd het evangelie begrijpen, het is een weg die we heel ons leven lang afleggen en telkens begrijpen we het een beetje beter.

Je zal dus niet op een dag zeggen: nu begrijp ik het helemaal en hoef ik het niet opnieuw te lezen.  Het Woord verandert samen met degene die het leest.  Terwijl we er naar luisteren, vernieuwt het evangelie ons leven en worden we bevrijd van de slechte dingen die zich zo vaak in ons hart en in onze gedachten nestelen.

In de advent bereidt het evangelie ons hart voor, op de komst van iets nieuws.  Het verkondigt nl dat er iemand komt die de mensen redding zal brengen.  De advent is geen tijd om verstrooid te zijn of om maar half te luisteren.  We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, wakker, klaar om te luisteren en te begrijpen.  Klaar om Jezus te ontvangen die binnenkort midden onder ons zal geboren worden.

De profeet Jesaja had de mensen al opgeroepen om waakzaam te zijn, om de weg van de Heer voor te bereiden.  Hij sprak over een stem die spreekt vanuit de woestijn en die vraagt om de weg van de Heer voor te bereiden.  Het is de stem van Johannes de Doper, onze bijzondere tochtgenoot in de advent. 

Die stem die roept: `Bereidt de Heer een weg in de woestijn, in het dorre land een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden vrijgelegd.

De Heer zal zijn volk voorgaan op deze weg en het leiden.  We kunnen dit ook zo begrijpen: een weg openen betekent het evangelie openen, het lezen en erover nadenken, ons hart erdoor laten raken.  En de volgende stap is dan ernaar leven.  Dat woord van God, dat we lezen in het evangelie, moet vlees worden in ons leven, moet daden van liefde worden.  Anders is het als het zaad dat tussen de rotsen valt en geen vruchten voortbrengt.

Waarom komen de mensen luisteren naar Johannes de Doper?  Waarom heeft hij zo’n grote aantrekkingskracht? Niet door zijn knappe uiterlijk of zijn prachtige klederen, hij zag er erg ruw uit en ging gekleed in kamelenhaar;  het was een beetje een vreemde man.  En toch willen de mensen bij hem zijn en naar hem luisteren omdat ze voelen dat er een grote kracht uit zijn woorden komt.

Johannes zijn strenge uiterlijk en sobere manier van leven zijn een voorbeeld van een leven dat enkel voor de Heer geleefd wordt.  Hij heeft haast en roept dit ook luid uit.  Johannes is niet tevreden met een wereld die voor zichzelf leeft.  Hij protesteert krachtig met zijn woorden en met zijn manier van leven.

Johannes wil niet ‘goed staan bij de mensen’, hij hangt niet af van hun oordeel.  Hij wil niet behagen en loopt niet ijdel rond.  Hij gehoorzaamt aan de Geest van God, hij verkondigt niet zijn eigen ideeën. 

De rechte weg van de Heer zorgt ervoor dat de bergen van ons egoïsme afgevlakt worden, dat de dalen van onze eigenliefde gevuld worden.  De rechte weg is een weg van liefde en barmhartigheid.  Zoals de Samaritaan die niet in een bocht om de gewonde man heenloopt, maar die er recht naartoe loopt en hem verzorgt.
De advent leert ons deze rechte weg te bewandelen, de weg die leidt naar het koninkrijk van God, dat al op aarde bestaat mar we vaak niet vinden omdat wij ons op de zijwegen bevinden die rond onszelf draaien.


Laten wij deze rechte weg opzoeken, door het Woord van God te lezen en het om te zetten in daden van liefde en medelijden.