Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

31 december 2017

Gen 15, 1-6,21,1-3
Lc 2, 22-40

Het evangelie van vandaag brengt ons naar Nazareth, om de familie van Jezus te ontmoeten.  Ook Jezus had immers een familie nodig.  Over de kindertijd van Jezus weten we eigenlijk niet zo heel veel, maar de verschillende evangelies vertellen ons toch een paar episodes.
 
Het evangelie volgens Lucas schrijft dat Jezus als kind zich naar zijn ouders ‘schikte’.  Dat wil zeggen dat hij deed wat ze vroegen, dat hij naar hen luisterde.

Maria, zijn moeder, bewaarde alles wat met kerstmis gebeurd was in haar hart.  Jezus werd een wijs en volwassen man die steeds meer in de gunst kwam van God en van de mensen. Dat lezen we ook nog in het evangelie.  Maar over de rest van zijn kindertijd weten we niet zoveel…  Alleen misschien nog het verhaal dat hij rond zijn twaalfde achtergebleven was in de tempel.  Wie weet nog hoe dat nu weer juist afgelopen is?
Maar vandaag horen we het verhaal van Simeon en Hannah, van de twee bejaarde mensen die Jezus als baby ontmoeten.

De familie van Jezus was een heel gewoon gezin, die leefden volgens de wetten van de joden.  Jozef werkte als houtbewerker en was dus een erg gewone man, niet straatarm en niet rijk, doodgewoon.

Het was een gewoon gezin, ze zagen elkaar graag en af en toe liep er iets mis, zoals dat misverstand toen Jezus in de tempel was achtergebleven, een beetje zenuwslopend maar niet speciaal, komt in elke familie wel eens voor…
Dat is de heiligheid van de familie van Jezus, ze nemen Hem op in hun hart en ze laten Hem langzaam groeien.  Nazareth, plaats van het gewone leven, betekent ‘zij die bewaart’. 

Nazareth is de plaats die elke christen in zijn hart moet vinden, een plaats waar wij de schat van het evangelie bewaren, waar wij het niet vergeten.
Ergens in het evangelie vraagt iemand: Wat voor goeds kan er uit Nazareth komen?  Uit Nazareth komt de redding voor de wereld. 

En de familie van Jezus wordt vandaag uitgebreid met de oude Simeon en Hannah.  Twee mensen die heel hun leven gewacht hadden op deze redding, die waakzaam waren gebleven en uitkeken naar de Messias.

In hun ouderdom verwelkomen ze dit kindje en ze veranderen erdoor.  Simeon is getroost en zegt dat zijn dagen vervuld zijn.  Laat uw dienaar nu maar heengaan zegt hij tegen de Heer, laat mij nu maar sterven want ik heb de redding gezien in dit kindje.  Hannah is ook oud, maar antwoordt anders, ze begint tegen iedereen te vertellen dat ze de redder heeft gezien.  Ze wordt als het ware terug jong en vol energie om de blijde boodschap van Jezus te verkondigen.

Dat gebeurt er bij mensen die het evangelie ontvangen, ze zijn getroost en ze krijgen terug energie, want het is écht een woord van leven. 
Dit gebeurt ook in de eerste lezing uit het boek Genesis, Abraham geloofde God.  Ook al leek het heel erg raar wat die zei, hij zou nog een zoon krijgen hoewel zijn vrouw al erg oud was. 

Abraham had de hoop al bijna opgegeven, zoals ook Simeon en Hannah waarschijnlijk vaak gedacht hadden dat ze al te oud waren om de Messias nog te kunnen ontmoeten in hun leven.

Abraham geloofde God, staat er in het boek Genesis;  en door dit geloof ontvangt zijn oude vrouw Sarah een zoon.
Abraham ontvangt God in zijn leven als vriend en wordt vader van alle gelovigen genoemd; van joden, van christenen en van moslims.

Het geloof van Abraham is krachtig en zonder twijfel.  Niet zoals zijn vrouw Sarah die kritisch lacht als ze hoort dat ze op haar leeftijd nog een zoon zal krijgen.

Het geloof van Abraham maakt het onmogelijke mogelijk.  Laten wij bidden om zo’n geloof, een geloof dat bergen kan verzetten.