Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

26 november 2017

Ezechiel 34, 11-12. 15-17
Mt 25 31-46

In het evangelie van vandaag toont Jezus ons het eindoordeel, het einde van de geschiedenis.  Het is een indrukwekkend schouwspel.  Jezus zit op een troon en wordt vergezeld door zijn engelen.
Alle volkeren, christenen en niet-christenen, gelovigen en niet-gelovigen, mensen van alle landen van de wereld, mensen die voor Jezus geleefd hebben en mensen die na hem leefden, worden bij Hem samengeroepen.  Alle volkeren staan daar, niemand wordt buitengesloten. Er is geen onderscheid tussen hen, ze staan er allemaal. 
Het evangelie schrijft dat bij het begin van het oordeel de mensen van elkaar gescheiden worden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.  De enen zet hij links, de anderen rechts.  Die scheidingslijn loopt niet tussen de volkeren, of tussen de gelovigen.  Het is niet zo dat alle christenen links gaan en alle joden rechts, of dat alle Mexicanen links gaan staan en alle Grieken rechts, of alle vrouwen links en alle mannen rechts…
Het onderscheid zit tussen alle mensen, van elke groep zullen er links eindigen en anderen rechts.  En het onderscheid zit eigenlijk nog dieper, in onszelf, in elke mens.  Een deel van onze daden zullen links eindigen en een deel rechts.  Want wij zijn allemaal mensen die fouten maken, die niet perfect zijn. 
Waarop worden we dan geoordeeld?  Op onze liefde voor de armen en zwakken.  En ieder van ons redt dat deeltje en die levenstijd die we gespendeerd hebben om de hongerigen te eten te geven, de dorstigen te drinken,…  De rest, wat aan de linkerkant staat, wordt verbrand.
Jezus zit op een troon, maar niet omdat hij veraf van ons staat.  De dialoog tussen de Rechter en de mensen maakt dit duidelijk.  Hij zegt: IK had honger en jullie hebben MIJ te eten gegeven.  Dit is onze God, die we kunnen herkennen in het gelaat van elke arme, elke bedelaar, elke vluchteling.
De herhaling van deze vormen van armoede, toont ons aan hoe vaak ze voorkomen in de wereld.  We hoeven maar om ons heen te kijken of de tv aan te zetten om dit te begrijpen. 
De confrontatie met God gebeurt dus niet in één enkele heldendaad van een paar bijzondere mensen maar kan elke dag gebeuren;  wij kunnen de Heer overal tegenkomen, als we onze ogen openhouden voor wie in nood is.
Hoe zullen we gered kunnen worden?  Als we barmhartigheid tonen tegenover wie het nodig heeft, als we die liefde die Jezus ons geleerd heeft in de wereld brengen.
Jezus identificeert zich met de armen.  Niet omdat zij goed of eerlijk zijn, maar enkel en alleen omdat ze arm zijn.  Vaak zeggen mensen dat ze enkel iemand willen helpen als die eerlijk is, als die hen niet bedriegt, maar dit staat heel ver van de gevoelens die het evangelie ons leert. Het is eigenlijk enkel een excuus voor een gierigaard.

De hulp aan de armen is onze redding, niet alleen voor ons allemaal apart, maar ook voor onze samenleving.  Want een wereld waarin de armen geholpen worden, is een wereld met een toekomst.