Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

6 augustus - feest van de gedaanteverandering


Dan 7, 9-10
Mt 17, 1-9

Vandaag viert de kerk, in volle zomer, het feest van de gedaanteverandering.  Dit feest wordt door alle christenen op dezelfde moment gevierd, zowel de christenen van het westen als de christenen van het oosten.  Het is een mooi teken van eenheid, waar we zo naar zoeken.  Jezus zelf immers had al gebeden opdat al zijn leerlingen één zouden zijn.

Het feest van de gedaanteverandering valt volgens de Latijnse kalender eigenlijk in de veertigdagentijd.  Daarom wordt het ook wel het paasfeest van de zomer genoemd.  In de oosterse traditie zongen ze vroeger een prachtig lied waarop heel het volk samen steeds herhaalde: ‘wij hebben het licht gezien’.
Wij hebben het allemaal nodig om door Jezus mee op de berg te worden genomen, zoals die leerlingen en Hem te zien zoals hij werkelijk is.  Niet een gewone man met mooie ideeën, niet een paar mooie woorden waar we wel een beetje naar willen luisteren. 

Nee, een stralend licht, een woord dat leven geeft.  Op de berg Tabor horen we de Heer die ons zegt: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem. Luister naar Hem, het is een bevel van God zelf.  Luister naar de woorden van die Zoon die helemaal mens is geworden en toch helemaal zoon van God is gebleven. Die trouw naar de Heer geluisterd heeft, tot zijn dood toe.  Die niet heeft toegegeven aan de bekoring van de wereld om zijn eigen leven te redden, die de anderen altijd op de eerste plaats zette en ons de liefde van God helemaal heeft voorgeleefd.
Luister naar Hem en jullie zullen geluk vinden, jullie zullen leven, jullie zullen leerlingen van mij zijn.

Jezus verandert van gedaante;  maar niet zo dat hij ineens iemand anders wordt of het lichaam van iemand anders inneemt, de leerlingen herkennen hem nog steeds.  En ook al is het dezelfde Jezus, toch is hij van gedaante veranderd, de evangelist schrijft dat zijn gelaat ging stralen als dat van de zon.  Alsof het licht uit hemzelf kwam, het werd niet weerkaatst door de zon. 
En Jezus krijgt gezelschap van 2 grote profeten uit het oude testament.  Mozes en Elia.  En zij spreken met Hem.  Op dit punt neemt Petrus het woord en stelt voor om 3 hutten op te slaan.  Petrus is gelukkig en wil absoluut op die berg blijven, in dat gezelschap.
Maar hij wordt onderbroken door een stem die hij nooit zal vergeten. Bij het horen van deze stem werpen de leerlingen zich op de grond.  Op dat moment beseft Petrus dat Jezus zoveel meer is dan die leraar die hij gevolgd is.  De leerlingen waren al een tijdje met Jezus onderweg en ze hadden al veel van Hem geleerd, maar nu begrijpen ze dat Hij zoveel meer is dan ze dachten.
Zo gebeurt het ook elke zondag in de liturgie.  We denken Jezus te kennen, we hebben zijn woorden al gehoord en denken het wel te begrijpen.  Maar in de eucharistie gebeurt het mysterie opnieuw, Jezus komt onder ons, hij wordt deel van ons en hij zendt ons uit om zijn liefde in de wereld te brengen.  Het zijn niet zomaar een paar rituele handelingen die we week na week herhalen, Jezus komt onder ons, hij spreekt tot ons en hij biedt ons zijn lichaam aan als voedsel.

De evangelist vertelt verder dat Jezus naar zijn leerlingen toekomt, hen aanraakt en hen zegt om geen bang te hebben.  De leerlingen richten hun blik op en zien dat Jezus alleen voor hen staat.  Nu begrijpen ze het. Het is het enige wat ze moeten doen, luisteren naar die Zoon van God.