Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

2 juli

2 Kon 4, 8-11.14-16
Mt 10, 37-42


Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.  Met deze woorden begint het stukje uit het evangelie volgens Matteus dat we net gehoord hebben.  Jezus vraagt aan zijn leerlingen een radicale liefde, een grote liefde zonder grenzen, groter dan de grootste liefde die er al in de wereld kan zijn.  Want dat zijn de maten van liefde die wij kennen: de liefde voor je ouders en de liefde voor je kinderen, dat is in onze ogen de grootste liefde die een mens kan voelen.

Maar Jezus vraagt ons om Hem nóg liever te zien.  Dat is christen zijn.  Jezus zo graag zien dat iedereen het aan je merkt, dat je zijn liefde in de wereld kan brengen onder de mensen.
Jezus spreekt over het ‘waardig zijn’.  Dit komt vaak voor in het evangelie.  We herkennen hierin ook de woorden van de honderdman die we elke week in de eucharistieviering herhalen: Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 
Wie is het uiteindelijk waardig dat Jezus tot hem komt… Wij zijn allemaal kleine mensen, we maken fouten, we vergeten de woorden van Jezus en reageren vaak hard of onverschillig.  We denken nog zoveel aan onszelf en maken nog maar zo weinig plaats voor de anderen en zeker voor de armen in ons leven. 
En toch komt Jezus tot bij ons, elke week.  In de eucharistieviering in brood en wijn.  In Zijn Woord dat we beter begrijpen telkens we het lezen.  Jezus komt tot ons omdat hij ons graag ziet, omdat hij wil dat wij met heel ons leven deel uitmaken van zijn leven.

De leerling vindt zichzelf wanneer hij Jezus vindt.  Dat is de betekenis van de woorden die volgen: Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.  Jezus zelf heeft zijn leven teruggevonden in de verrijzenis, door het te verliezen omdat hij niet toegaf aan de wetten van deze wereld die zeggen ‘red jezelf’. 
De meeste mensen verstaan precies het tegenovergesteld onder gelukkig zijn: ze denken dat je gelukkig wordt als je dingen voor jezelf doet, rijk wordt, veel hebt. 
Maar wij, leerlingen van Jezus, wij weten dat je eigenlijk juist ongelukkig wordt als je alleen voor jezelf leeft.  Want het échte geluk vind je wanneer je voor de anderen leeft, wanneer je geeft ipv te krijgen, wanneer je iemand anders gelukkig maakt, bv een eenzame bejaarde met een bezoekje, of een bedelaar met een centje en een vriendelijk woord of een glimlach.
Paulus zegt tegen de oudsten in de kerk in Efeze ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’. 
Het 10de hoofdstuk van het evangelie volgens Matteus is eigenlijk een handleiding over hoe christen te zijn.  Het sluit af met een aantal opmerkingen over hoe de leerlingen ontvangen worden.  Jezus wil dat zijn leerlingen ontvangen worden door iedereen. 
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”
Deze verzen tonen de waardigheid van de leerlingen van Jezus; want wie hen ontvangt, ontvangt Jezus zelf.  De leerling wordt hier beschreven als een profeet, iemand die het Woord van God brengt ipv zijn eigen woorden. 
Jezus zegt ook aan zijn leerlingen: Neem geen goud, zilver of kopergeld mee in je beurs, neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok.
De enige rijkdom van de leerling van Jezus is het evangelie.  Deze rijkdom hebben wij zelf ontvangen en deze rijkdom mogen wij niet voor onszelf houden, maar doorgeven aan anderen. 
Zo kan het Woord van God werkzaam worden in deze wereld, zo kunnen we vechten tegen het kwade dat zo sterk lijkt: de oorlog, het geweld, de armoede. 

Ons wapen is het evangelie, ons antwoord is de liefde van de Heer.