Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

14 mei

Hand , 6, 1-7
Joh 4, 1-12

Het evangelie dat we vandaag hoorden, zijn woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal.  Jezus wist dat zijn leerlingen hem in de steek zouden laten, dat zelfs Petrus hem tot 3x toe zou verloochenen.
  
Jezus wist ook dat hij niet altijd bij zijn leerlingen zou kunnen blijven, dat hij ten hemel zou worden opgenomen.  Binnenkort vieren we Hemelvaart. 
Jezus wou dat zijn leerlingen de opdracht van het evangelie heel goed zouden begrijpen.  Woorden alleen waren niet genoeg, er waren ook daden nodig.  Hij zag hoe triestig zijn leerlingen werden toen hij zei: Nog maar kort zal ik bij jullie zijn.  Hoe konden ze niet droevig zijn!  Die Jezus, waarvoor ze alles hadden achtergelaten, hun veilige dorp, hun familie, hun visserboten en netten… die Jezus ging hen verlaten!
Jezus zegt aan zijn leerlingen dat ze zich niet moeten laten verontrusten.  Hij legt hen uit dat in Hem geloven hetzelfde is als in God geloven.  En dus ook omgekeerd:  je van Jezus verwijderen is zoals je van God verwijderen. 

De leerlingen hebben het toch nog niet helemaal begrepen.  Wanneer Jezus zegt dat de leerlingen de plaats al kennen waar hij heengaat, roept Tomas: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Diezelfde Tomas zal het niet geloven wanneer de leerlingen Jezus na zijn dood terugzien en vertellen dat hij aan hen verschenen is.  Hij zal het pas geloven als hij zelf zijn handen in de wonde heeft kunnen leggen.
 
Die Tomas, met zijn kleine geloof, dat zijn wij allemaal.  Ieder van ons heeft momenten dat hij zoals Tomas weinig geloof hecht aan de woorden van Jezus.  Want ze lijken ons vaak zo overdreven. 

Filipus zegt tegen Jezus: laat ons de Vader zien.  Opnieuw maakt hij duidelijk dat hij het nog niet begrepen heeft;  wie God wil zien, moet naar Jezus kijken.  Wie de wil van de Vader wil doen, moet doen wat Jezus gezegd heeft, leven zoals Jezus geleefd heeft.  De armen en zwakken op de eerste plaats zetten, de andere liever zien dat jezelf, niet leven volgens het evangelie van deze wereld dat zegt dat je eerst jezelf moet redden.
Jezus zegt het duidelijk: ik ben de weg.  Hij is de weg naar geluk, naar een leven vol van vriendschap en vreugde.

De eerste lezing uit de handelingen toont aan hoe de kerk vorm krijgt in de eerste jaren na de dood en Verrijzenis van Jezus.  Er wordt gemord omdat er te weinig zorg is voor de zwakken, de weduwen in dit geval.  De leerlingen besluiten mannen hiervoor aan te stellen, die zich in het bijzonder met de verdeling van de aalmoezen zouden bezighouden, zodat de leerlingen verder zouden kunnen preken. 
Stefanus is de eerste die wordt aangesteld, hij is de eerste diaken.  Maar hij zal ook de eerste martelaar worden, die sterft voor zijn geloof. 


Bidden wij vandaag in het bijzonder voor alle mensen die in onze tijd vermoord worden omwille van hun geloof, zoals de ouder priester Hamel die in Frankrijk vermoord werd vorig jaar. Of zoals zovele christenen die vandaag vervolgd worden.