Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Palmzondag

Jes 50, 4-7
Mt 26, 14 - 27, 66

Met deze viering begint de goede week, de heilige week voor de christenen.  De belangrijkste week van het jaar.  Het is de week waarin we stilstaan bij het lijden en de dood van Jezus en waar we toeleven naar zijn verrijzenis met Pasen.

Vandaag rijdt Jezus Jeruzalem binnen, op een ezelsveulen gezeten.  Niet op een prachtig paard, niet op een praalwagen of sierkoets, op een klein ezeltje.
De mensen lopen Jezus tegemoet en spreiden hun mantels uit.  Hosanna!  roepen ze.  Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!  Ze zijn enthousiast!  Deze Jezus gaat hen redden.

De evangelist schrijft dat toen Jezus in Jeruzalem binnenkwam, heel de stad in beweging was.  De mensen komen kijken, wie is dat toch die daar binnenkomt?  Het zijn de leerlingen die antwoorden: dat is de profeet, Jezus van Nazareth. Hij is gekomen om de mensen te redden, maar niet als een machtig heerser. 

En dan lezen we heel het lijdensverhaal, heel het verhaal van hoe Jezus door één van zijn twaalf beste vrienden verraden wordt voor een zak zilverstukken.  Hoe hij gevangengenomen wordt, hoe zijn allerbeste vriend Petrus hem tot 3 keer toe verraadt: Ik ken die man niet…

Hoe alle leerlingen wegvluchten als Jezus gevangengenomen wordt.  Die leerlingen die hadden beloofd dat ze Hem overal zouden volgen, zijn bang en vluchten weg.
Zoveel emoties in deze week…  Judas die Jezus verraadt met een kus, maar nadien spijt heeft van wat hij heeft gedaan.  Petrus die weent nadat hij ontdekt hoe zwak en laf hij was tegenover een dienstmeisje.

De menigte die vandaag zo enthousiast Hosanna roept, zal op vrijdag nog luider Kruisig hem! roepen.  Het volk zal niet langer feestvieren maar om de dood van Jezus vragen en een misdadiger Barabas vrijlaten. 

Zoveel mensen veranderen van gevoelens: de leerlingen, de menigte.  Alleen Jezus blijft zijn liefde tonen, hij kiest niet voor het geweld, hij redt zichzelf niet, hij verdedigt zichzelf niet.

Op het kruis toont Jezus ons hoe groot zijn liefde écht is.  Hij bidt om vergeving voor degenen die hem kruisigen: omdat ze niet weten wat ze doen.

De dood van Jezus, die een dood uit liefde is, verandert de wereld.  Het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën, de rotsen splijten en de graven gaan open.  De liefde van Jezus begint de wereld en de harten van de mensen te veranderen.  De Romeinse honderdman is de eerste die het begrijpt: dit was waarlijk een man van God. 

Met de liefde van Jezus die in onze harten gezaaid wordt, kunnen wij het slechte overwinnen.  Ja, zelfs de dood zal niet langer het laatste woord hebben.