Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Lazarus

Ezechiel 37, 12-14
'Joh 11, 1-45

Beste vrienden,
Het evangelie dat we vandaag hoorden, toont de kracht en de liefde van God.  Jezus bevindt zich ver van het dorp van zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus als hij het nieuws hoort dat zijn vriend Lazarus gestorven is.
Jezus zou in veel problemen komen door terug te keren want hij was al veel keer bedreigd geweest in Judea.  Maar toch besluit hij om terug te gaan.  Jezus wil niet veraf blijven van het lijden en het verdriet.  Integendeel, hij wil dichtbij zijn en de tranen opvangen.

Voor Jezus is vriendschap belangrijk en vrienden moeten er zijn voor elkaar, als het leuk is maar ook als het moeilijk is.
Hoeveel mensen lopen niet weg van verdriet, proberen er niets mee te maken te hebben…

Voor het graf van Lazarus lag een zware steen, hij lag er achter verborgen.  Hoeveel lazarussen liggen vandaag ook niet verborgen achter zware stenen?  Denken we maar aan de zovele miljoenen mensen in de hoorn van Afrika die leven in hongersnood, die dreigen te sterven omdat wij hen niet zien achter de zware stenen van onze eigenliefde en ons gebrek aan medelijden.
De leerlingen willen veraf blijven van het lijden.  En misschien zijn ze zelfs een beetje boos op Jezus: Heer, als U hier was geweest, dan zou mijn broer nooit gestorven zin.  Jezus, hoe kan jij dat lijden in de wereld toelaten, waarom grijp je niet in?

Maar het evangelie vertelt ons vandaag dat het niet Jezus is die afwezig is, maar wij; waarom grijpen wij niet in als wij het lijden in de wereld zien?  Waarom zijn wij niet de armen en benen van Jezus in de wereld die zijn rijk van vrede opbouwen?

Waar zijn wij en wat doen wij, terwijl er zoveel mensen sterven van de honger of door de bommen van de oorlog?  Of in de gevaarlijke bootjes die de Middellandse zee oversteken op zoek naar een betere toekomst?  Waar zijn wij?

Jezus leert ons nabij te zijn en medelijden te hebben.  Jezus weent voor zijn vriend Lazarus, die gestorven is.  Jezus is nabij en hoopt tegen alle hoop in. 
De mensen vinden hem zelfs een beetje overdreven, wij misschien ook.  Maar heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!

Ja het graf stinkt al, zoals de armen vaak stinken als ze op straat moeten leven en zich niet kunnen wassen.  Zoals de mensen die in vluchtelingenkampen moeten leven, zonder badkamers of stromend water.
Maar Jezus geeft niet op.  Zijn liefde voor Lazarus is sterker.  De liefde van de Heer kent geen grenzen, zelfs niet die van de dood.  Lazarus, kom naar buiten!

Zijn vriend hoort zijn stem en gehoorzaamt.  De profeet Ezechiël had al geschreven: ik ga uw graven openen, ik wek u in grote getallen uit de dood en breng u naar Israëls grond.

Een oosterse legende vertelt dat Lazarus, nadat hij uit de dood is teruggebracht, niets anders at dan zoetigheid.  Om te tonen dat het leven dat Jezus geeft zoet is. 

Jezus overwint de dood, hier voor Lazarus en met Pasen voor zijn eigen Verrijzenis.  De hoop overwint, het leven wint van de dood, het goede van het kwade.  Er is hoop. 


Zijn wij de vrienden van Jezus?  Geloven wij dat hij de kracht heeft om alles te veranderen?  Laten wij beginnen met de zware steen voor ons eigen hart weg te rollen en zo op weg te gaan naar de vreugde van Pasen.