Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

heb uw vijanden lief

Lev. 19, 1-2.17-18
Mt. 5, 38-48

Jezus spreekt ons nog altijd toe vanop zijn berg;  we weten ondertussen dat deze woorden van Jezus de bergrede worden genoemd. En  als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat we de woorden van Jezus eigenlijk vaak overdreven vinden. 
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.

De wet zoals die in het Oude Testament werd uitgesproken en zoals we in Leviticus gehoord hebben lijkt ons eerlijk: een oog voor een oog en een tand voor een tand.  Dat wil zeggen: wat iemand jou heeft aangedaan, mag je hem terugdoen.  Niets meer, want dat zou oneerlijk zijn.  Maar ook niets minder, want dat zou ook niet eerlijk zijn…
Deze wet was bedoeld opdat de joden niet meer zouden terugvragen of doen dan ze hadden meegemaakt.  Want vroeger durfden de mensen wel eens uit wraak ergere dingen aandoen aan iemand die hen iets had misdaan.  Het was dus een wet om de wraak eerlijk te maken.

Maar het blijft wel wraak, het blijft wel afrekenen.  En dan komt Jezus, die de wet van de joden heel goed kende.  En Jezus gooit die wet eigenlijk helemaal ondersteboven, omdat er een nieuwe wet belangrijker is.  De wet van de liefde.
Jezus vraagt ons om altijd te antwoorden met de liefde, met het goede.  Zelfs als iemand iets kwaad doet aan ons.  Jezus zegt om: geen weerstand te bieden aan het onrecht.

Hoe moeilijk is dat!  Geen weerstand bieden… Dus niet onszelf verdedigen, niet opkomen voor ons eigen gelijk, geen wraak willen.  Altijd antwoorden met de liefde. Omdat Jezus weet dat uiteindelijk alleen de liefde het kwade kan overwinnen. 
Meer geven dan wat iemand vraagt: En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil.

En dan gaat Jezus nog een stap verder.  Niet alleen je naaste beminnen, maar zelfs je vijanden liefhebben.  Graag zien wie jou haat.  Opnieuw antwoorden met de liefde.
Jezus weet dat we het kwade enkel kunnen uitroeien als we het aanpakken in de wortel, dus in het hart van de mensen.  En Jezus leert ons ook dat wij niet het kwaad bij de ander kunnen oplossen door die andere te willen veranderen, maar juist wel door ons eigen hart te veranderen en zachter te maken.

Dit lukt ons niet op één dag, maar elke dag een beetje meer, als wij ons laten raken door de woorden van Jezus en ernaar beginnen te leven.  Het is kneden aan ons hart, zoals een bakker zijn brooddeeg moet kneden. 

Jezus wist het woord ‘vijand’ met deze ene zin uit het woordenboek van de christenen.  Christenen hebben geen vijanden meer, want iedereen is onze naaste. 
Jezus zegt dat we moeten bidden voor uw ons vervolgt en hij geeft zelf hiervan het voorbeeld wanneer hij in de hof van olijven bidt: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.

Jezus vraagt ons om onszelf te overstijgen en Zijn liefde te leren, een liefde voor iedereen, goed of slecht, arm of rijk.

Laten wij deze liefde van Jezus leren en ze ruim zaaien rondom ons.