Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

kerstmis

Jes. 52, 7-10
Joh 1, 1-18

Beste vrienden,
Vandaag vieren we kerstmis, de geboorte van Jezus.  Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht.  Dat zijn de woorden van de profeet Jesaja over deze nacht.  Het is een nacht die verschilt van alle andere: wij zijn hier samen rond een pasgeboren kind. 
Het evangelie volgens Lucas zegt over deze nacht: er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde.  Wij zijn allemaal zoals die herders die bezig waren met hun kudde, met hun eigen zaken, met de dingen die we belangrijk vinden in ons leven.
En ook aan ons verschijnt een engel die zegt: Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, de Messias, de Heer.  
Maar het is natuurlijk niet genoeg om in een kerkgebouw te zijn of om kerstlichtjes op te hangen om kerst te vieren.  Kerstmis is niet vanzelfsprekend of gemakkelijk, je moet er een reis voor ondernemen in je hart.  Zoals Jozef en Maria die op weg gingen van Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David Bethlehem genaamd.
Kerstmis is het oude achterlaten. Kerstmis is een aandachtig hart hebben, waakzaam en bereid om het woord van de engel te horen.  Die engel die ons zegt: U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.
Wij zijn naar hier gekomen om de Heer te zien, want hij is onze redder.  En we vinden een kindje dat in doeken is gewikkeld.  Hij is klein en weerloos, hij kan zichzelf niet verdedigen.  Hoe kan zo’n zwak kindje nu onze redder zijn!
Daarom is kerstmis niet vanzelfsprekend.  Wij zijn gewend om de redding te zoeken in machtige dingen, wij geloven vaak dat kracht nodig is om te overwinnen.
Hoe kunnen wij nu geloven dat onze redding komt van zo’n zwak kindje in een stal? Tegenover zo’n grote problemen in de wereld zoals oorlogen, vluchtelingen, enz…

En het lijkt nog onmogelijker als we denken aan hoe dit kindje zal sterven, aan het kruis genageld, ter dood veroordeeld als een misdadiger.
Het geheim van de geboorte van Jezus is dat wij niet sterk en machtig moeten zijn in de ogen van de wereld om gered te worden.  En dat de redding komt van een zwak vluchtelingenkind waarvoor geen plaats was in de herberg . Hoeveel vluchtelingenkinderen zijn er vandaag waarvoor geen plaats is? 
Kerstmis is het feest van de grote liefde van God voor de mensen.  De herders werden als eersten in hun hart geraakt.  Deze ruwe mannen herkenden in dit kind de liefde van de Heer, die in hun midden was gekomen.    Als Jezus in een paleis was geboren, hadden de herders hem waarschijnlijk zelfs nooit gezien.

God wordt geboren in alle eenvoud, bij eenvoudige mensen, wanneer die hun hart openen voor iets nieuws.