Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

4 december tweede week van de advent

Jesaja 11,1-10
Matteüs 3,1-12

Vandaag is het de tweede zondag van de advent, een tweede kaarsje gaat aan.  Op onze adventstocht op weg naar kerstmis ontmoeten we vandaag een vreemde figuur: Johannes de Doper.  Een man die leefde in de woestijn, die een kleed aanhad van kamelenhaar en een gordel om zijn midden.  Een man die sprinkhanen at en wilde honing. 

Johannes de Doper is die stem in de woestijn die de mensen streng toespreekt: bekeer u want het koninkrijk van God is dichtbij.  Tegen de Farizeeën en sadduceeën zegt hij: Addergebroed!  De bijl ligt al aan de wortel. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. 

Johannes de Doper is een profeet die de mensen de weg naar de Heer toont.  Hoe kunnen wij vandaag die weg vinden?  Door te luisteren naar Zijn Woord. 
Het evangelie zegt ook vandaag tegen ons: Bekeer u, want het koninkrijk van God is dichtbij.  Ons gedrag staat dikwijls ver af van de wegen van de Heer.  We denken aan onszelf, we reageren hard, we oordelen over de andere.

Maar hoe moeten we ons dan bekeren?  Een eerste stap om te bekeren is om vergeving te vragen.  Sorry zeggen tegen Jezus voor de fouten die we maken, voor die keren dat we zwak waren en luisterden naar de stemmen van deze wereld die zeggen ‘red jezelf’ en ‘zorg eerst voor jezelf’.  Vergeving vragen voor wanneer we Jezus niet herkend hebben wanneer we een dakloze op straat zagen of een vluchteling op tv.

Vergeving ook om de afstand die we tussen onszelf en de Heer hebben laten ontstaan.
Onze bekering is nodig om het Rijk van God te doen ontstaan op aarde.  Dit rijk van God dat de profeet Jesaja zo mooi omschrijft: De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de os. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.

De wereld van Jezus is een wereld waar geen plaats meer is voor geweld of voor verdriet.  Het is een wereld van het goede, vol van vriendschap.  Een wereld zonder haat en zonder terrorisme.

Onze wereld heeft nood aan Jezus die geboren wordt.  Aan de koning van vrede die de haat overwint met het goede.  Dat is de hoop van de advent, dat Jezus komt, dat hij al vlakbij is. 

Dat is de kracht ook van het evangelie.  Dit kleine boek dat zoveel kracht heeft als wij het lezen, dat onze harten verlicht en nieuw leven geeft.  Dit evangelie dat als een vuur is dat ons verwarmt, dat ons de weg toont naar het Rijk van de Heer. 
Laten wij luisteren naar de woorden van Johannes, laat ons het tweede kaarsje ook in ons hart aansteken en tot de Heer bidden voor al wie arm of zwak is.