Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

20 november Christus Koning van het Heelal

2 Samuel 5, 1-3
Lc 23, 35-43

Vandaag is het de 34ste zondag en met deze zondag eindigt het kerkelijk jaar en ook het Jubileumjaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft dit jaar gewild als een buitengewoon jaar van genade. De paus schreef bij het begin van dit jaar: “Wij zullen het leven van de Kerk, heel de mensheid en de immense kosmos toevertrouwen aan de heerschappij van Christus, opdat Hij zijn barmhartigheid als de morgendauw uitstort voor een vruchtbare geschiedenis, die opgebouwd zal moeten worden met de inzet van allen in de nabije toekomst”.

Vandaag vieren we het feest van Christus, koning van het heelal.  Dit feest vindt zijn inspiratie in een verlangen naar universaliteit (dat is een moeilijk woord voor algemeenheid), naar redding voor de hele mensheid en het hele universum. De liturgie wil dat de gelovigen hun blik richten op het einde van de geschiedenis van de mensheid, op de universele redding door Jezus.  De redding voor iedereen. Daarom wordt Jezus “Koning van het heelal” genoemd.

Het woord van God neemt ons nogmaals bij de hand om ons binnen te voeren in het mysterie van Christus’ koningschap. Naar dit mysterie kunnen wij niet als buitenstaanders kijken; wij maken er immers deel van uit. De wereld van Jezus verschilt van onze wereld en dat wordt duidelijk in het evangelie van vandaag dat ons het beeld voorhoudt van Jezus’ koningschap: Hij hangt aan het kruis tussen twee misdadigers.

Wij hebben dit kruis op vele plaatsen aan de muur gehangen, onze ogen zijn eraan gewend geraakt en soms is het een louter versiersel geworden en zij we er niet meer door geschandaliseerd. Zonder twijfel is het kruis een ongewone troon en is de hofhouding van twee misdadigers nog ongebruikelijker. Maar toch zegt Jezus duidelijk dat Hij koning is en het op geen andere wijze dan deze wil zijn.

Jezus is koning als Gekruisigde, zoals Hij zelf meermaals aan zijn leerlingen had aangekondigd. Kort voor zijn dood zegt Hij het heel helder: “Bij de heidenen spelen koningen de baas, bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn”. Door zijn leven en sterven brengt Hij deze woorden als eerste in vervulling. Als Hij aan het kruis hangt, krijgt Hij van verschillende kanten de raad: “Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf’.

Dat zeggen de hogepriesters, dat roepen de soldaten en dat spot zelfs een van de misdadigers die naast Hem hangt. De mensen zijn verschillend, maar hun refrein is steeds hetzelfde: “Red jezelf”. Deze twee woorden vormen een van de wetten die heel de wereld lijken te herhalen. Deze leer, die een levensregel en een maatstaf om alles te beoordelen inhoudt, werd ons van kindsbeen af aangeleerd.

Maar Jezus overwint deze wet van de wereld aan het kuis. De liefde verpulvert de diepste overtuiging die het leven van de mensen beheerst, dat iedereen zichzelf wil redden. Jezus is de enige die niet zichzelf gered heeft, maar de anderen.
Koning Jezus, die niet toegeeft aan de verleiding om zichzelf te redden, redt in tegendeel een van de beide misdadigers, enkel en alleen omdat die begrijpt tot waarheen zo’n liefde hem gevoerd had.

Het feest van Christus Koning is het feest van deze liefde, een liefde die zich totaal wegschenkt voor de anderen, tot de laatste druppel bloed toe. Deze liefde is het fundament van al onze hoop voor vandaag en morgen.
Laten wij meer op Jezus gelijken en deze liefde van Hem leren.