Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 12 juni 2016

Gal 2, 16.19-21
Lc 7, 36-8, 3

Beste vrienden,
Het evangelie van deze elfde zondag brengt ons in het huis van een farizeeër, Simon, die Jezus heeft uitgenodigd om te eten. Terwijl ze aan tafel zitten, komt er een vrouw binnen. “In diezelfde stad woonde een zondige vrouw,” schrijft de evangelist. De vrouw stapt op Jezus toe, buigt zich over zijn voeten, maakt ze nat met haar tranen, droogt ze af met haar haren en zalft ze met geurige olie.

In alle opzichten is dit een opmerkelijke scène. De reactie van de omstanders is dan ook begrijpelijk, gezien de gewoonten van die tijd. Het is niet alleen een reactie uit onwennigheid omdat deze vrouw het huis binnenkwam tijdens het eten. Maar er is ook een streng oordeel over Jezus. Hij weet immers niet wie deze vrouw is en laat haar toch doen.

Kortom, Jezus begrijpt het niet. De mensen denken dat Jezus de wereld niet kent, dat Hij een buitenstaander is, dat het evangelie niet realistisch is. Maar eigenlijk begrijpen zij de liefde van deze vrouw niet en haar verlangen om vergeving te krijgen. Ze begrijpen ook de liefde van Jezus niet. Simon permitteert het zich zelfs om zijn gast stiekem te bekritiseren: “Als Hij een profeet was, zou Hij weten wat voor vrouw het is die Hem aanraakt; Hij zou weten dat het een zondares is”.

Het hart van Simon is zodanig verhard dat hij niet in staat is om de gevoelens van liefde en tederheid van deze scène te begrijpen. Hij is zodanig benomen door zijn oordeel en zijn vooroordelen dat zijn hart verblind is. Maar Jezus, die in het diepst van ons hart leest, ontvangt deze vrouw en laat haar haar gevoelens van liefde, van schaamte, van vraag om begrip, van vergeving, van affectie uitdrukken. Dat is een veelzeggend moment. Jezus voelt aan dat het nodig is om uit te leggen wat deze scène betekent, aan de hand van een parabel. Het gaat hier immers om de kern van het evangelie, om het hart van God en tegelijkertijd om onze afstand tegenover Hem.
Daarom richt Jezus zich rechtstreek tot Simon. Hij bekritiseert hem niet stiekem. Jezus spreekt duidelijke taal, en zegt Simon met liefde en affectie: “Simon, Ik heb u iets te zeggen”. Hij vertelt hem een parabel. Dat is een methode die Jezus vaak gebruikt, om rechtstreeks tot de geest en het hart te spreken van de mensen die Hij ontmoet. Hij is immers niet gekomen om een leer te verkondigen of een nieuwe theorie. Jezus is gekomen om het hart en het leven van de mensen te veranderen. Hij is gekomen om ons te redden door ons menselijker te maken, minder ongevoelig.

De parabel die Hij vertelt, is die van een schuldeiser die twee schuldenaren had, één met een grote schuld en een andere die niet veel meer moet terugbetalen. De geldschieter scheldt de schuld van beide schuldenaars kwijt. Als Jezus Simon vraagt wie hem het meest dankbaar zal zijn, geeft die het juiste antwoord. Maar hij beseft niet dat hij eigenlijk zichzelf beschuldigt. Jezus richt zich tot de vrouw en spreekt met Simon: Hij maakt Simon duidelijk dat de vrouw Hem op een heel andere manier benaderd heeft. Zo terughoudend als Simon was, zoveel liefde heeft de vrouw betoond. "Zij heeft […] onophoudelijk mijn voeten gekust," zegt Jezus ontroerd. En Hij gaat verder: “dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde".

Het belangrijkste is de liefde. De liefde komt altijd van God. Ook als ze verwrongen is, ook als ze niet op de juiste manier uitgedrukt wordt, er is altijd een vonkje dat een grote brand kan veroorzaken als het wordt aangestoken. Dat is wat er gebeurt tijdens die maaltijd. Jezus heeft deze vrouw ontvangen en in haar de vonk van de liefde aangestoken. Hij richt zich rechtstreeks tot haar en zegt: “Uw zonden zijn vergeven”.
De liefde van de Heer doet ons hart plooien, brandt onze zonde weg en geeft ons kracht voor een nieuw leven. De bekrompenheid van de tafelgenoten maakt dat ze de woorden van het evangelie niet begrijpen en dat ze geen deel hebben aan de vreugde van deze vrouw die opnieuw de vreugde vond om te leven en lief te hebben.
Het is wellicht geen toeval dat de evangelist daarna vertelt hoe Jezus langs de straten van Galilea rondtrekt samen met “de twaalf” en enkele vrouwen, onderricht en tekenen van heil stelt, zoals duivelsuitdrijvingen en genezingen. De liefde van Jezus blijft langs de wegen van de mensen gaan, zodat iedereen kan gered worden uit de kou van een liefdeloze wereld. Het is betekenisvol dat er, overal waar Jezus voorbijkomt, nieuwe hoop ontstaat onder de mensen, als een onvoorzien feest, en dat overal de verwachting van een nieuw leven ontstaat.

Een voorbeeld van dat nieuwe leven is de groep vrouwen die hem overal vergezelt. Lucas schrijft: “die van boze geesten en ziekten genezen waren”. Zij volgen Jezus. Zij maken ten volle deel uit van deze nieuwe gemeenschap, en stellen hun bezittingen ten dienste. Dat toont ons hoe Jezus tegen de gewoontes van zijn tijd inging. Het was immers ondenkbaar volgens de rabbijnse gebruiken van die tijd dat ook vrouwen deel uitmaakten van het groepje leerlingen. Maar Jezus maakt hen deelgenoot van zijn zending, zoals blijkt uit het evangelie.

Dit is belangrijk en we mogen het niet zomaar naast ons neerleggen, want het toont hoe niemand uitgesloten is van deelname aan de gemeenschap van leerlingen, en dat iedereen medeverantwoordelijk is voor de verkondiging van het evangelie.

Bidden wij vandaag in het bijzonder voor onze broer Elard, verantwoordelijke van de gemeenschappen van Sant Egidio in Malawi die vrijdag gestorven is na een moedige strijd om het leven na een auto-ongeluk.  Danken wij de Heer om het enthousiasme in de verkondiging van het evangelie en voor Elards grenzeloze liefde voor de armen en zijn geloof in de verrijzenis van Afrika.