Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Wie groot wil worden moet dienen

Jes 53, 2-3. 10-11
Mc 10; 35-45

Vandaag lezen we het evangelie van Marcus waarin Jezus spreekt met de twee zonen van Zebedeus: Jacobus en Johannes.  We zijn nog altijd op weg naar Jeruzalem en voor de derde keer heeft Jezus aan zijn leerlingen toevertrouwd dat hij zal sterven. 

Deze twee leerlingen zijn nauwelijks geraakt door de woorden van hun Meester, maar ze gaan wel naar Hem toe om de beste plaats voor zichzelf te vragen, om aan Zijn linker- en rechterkant te mogen zitten.  Het toont de hardheid van hun hart.  Ze zijn niet bekommerd om Jezus die zal lijden en sterven, ze denken aan zichzelf. 

Nadat de leerlingen onderling hadden ruzie gemaakt over wie de belangrijkste van hen was, was er duidelijk een onderlinge rivaliteit gekomen.  Dit betekent dat ze tegen elkaar opboksten om de beste plaats te bekomen….

En dat verklaart zonder twijfel de ambitie van deze twee broers die van de gelegenheid gebruik maken om Jezus apart te spreken om hun zaakje te regelen. 

Het is moeilijk voor Jezus om het hart van de twaalf apostelen écht te raken.  Hij had hun nochtans gekozen en hij had zoveel tijd met hen doorgebracht.  Maar nu blijkt hoever af ze nog staan van de gedachten van Jezus en van zijn boodschap van liefde.  Ze hebben er nog niet veel van begrepen.
Het volstaat dus niet om dichtbij Jezus te zijn om zijn woorden te begrijpen, het is niet genoeg om elke week naar de kerk te komen om je leven te veranderen en je hart te vernieuwen. 

Het is nodig om écht te luisteren naar Zijn woorden, om je hart écht te laten raken, elke dag opnieuw. 

Maar Jezus wordt niet boos op hen.  Hij antwoordt: ‘Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word? 

Jezus probeert hen duidelijk te maken dat zijn troon geen gouden troon is die toonbeeld is van macht en rijkdom.  Kunnen jullie de beker drinken die ik drink?  Dat betekent, kunnen jullie vernederd worden zoals mij, kunnen jullie je zo nederig opstellen dat jullie volledig de wil van de Vader doen en niet je eigen wil?

De leerlingen luisteren waarschijnlijk niet eens goed naar Jezus maar antwoorden snel: Ja, dat kunnen wij.’  Ze begrijpen waarschijnlijk niet eens wat Jezus gezegd heeft, ze gaan er heel snel over want ze willen vooral hun plekje veiligstellen.  Het zijn deze leerlingen die zullen weglopen in de hof van Olijven uit schrik om samen met Jezus opgepakt en veroordeeld te worden. 

En dan verschieten we niet van de reactie van de andere leerlingen.  Natuurlijk zijn ze jaloers op deze twee broers die de beste plaats voor zichzelf gaan opeisen!  Daarom roept Jezus zijn leerlingen opnieuw bij zich en hij legt hen nogmaals uit hoe zijn Rijk werkt.

Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen, en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.  Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Dit bekent dat degene die de wereld leiden, dat die streng zijn en hun macht tonen.  Maar Jezus zegt dat dit bij de leerlingen zeker zo niet mag zijn.  Wie groot wil worden, moet dienen.  De eerste onder u, moet slaaf van allen zijn. 

Jezus is de eerste die dienaar wordt van allen.  Hij wast de voeten van zijn leerlingen voor het laatste avondmaal, hij vernederd zich tot de dood aan een kruis, om voor iedereen te tonen dat zijn leerlingen dienstbaar moeten zijn, de andere hoger moeten achten dat zichzelf.

Iedere mens wordt verleid door macht.  Jezus zelf is door de duivel op de proef gesteld.  Maar hij antwoordde steeds met de woorden van de Schrift. 

Jezus sprak met woorden van macht en strengheid, met autoriteit.  Maar hij sprak met de macht van de liefde, die het onmogelijke mogelijk maakt.

Wie groot wil worden, moet dienen.  Bidden wij dan dat wij leren dienen, dat wij onszelf klein maken en de andere hoger achten.  Bidden wij voor al wie in nood is, voor al wie in oorlog leeft, voor alle vluchtelingen.