Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 30 augustus 2015

Deut 4, 1-2.6-8 
Mc 7, 1-8.14-15.21-23


Beste vrienden,

We zijn aan het einde van de vakantie gekomen.  Deze week start de school opnieuw en neemt het leven van elke dag terug zijn start. 

Vandaag hoorden we in het evangelie dat de farizeeën en schriftgeleerden bij Jezus kwamen.   Jezus bevindt zich in Galilea, ver weg van Jeruzalem waar de wetten en voorschriften van de joden opgesteld werden.  Jeruzalem was het centrum van het religieuze leven van Israël.

Jezus start zijn zending dus niet in Jeruzalem, maar in de periferie, in Galilea.  Alsof hij ons van in het begin wil zeggen, kijk naar de periferie, naar het nieuwe dat komt, niet naar de bestaande wetten en wat je al kent.

Er komen dus een aantal farizeeën en schriftgeleerden vanuit Jeruzalem naar Jezus toe en ze willen hem ervan beschuldigen de wetten niet correct na te leven.  De meeste schriftgeleerden volgden immers niet alleen de wet (de Torah) maar ook nog extra wetten die door de jaren heen waren toegevoegd door de mensen.

Met deze extra wetten en regels wilden de joden het respect voor de Heer nog duidelijker maken.  Door eerst je handen te wassen voor je eten aanraakt vb.  of bekers en kruiken te spoelen….

Jezus kende deze regels, was er mee opgegroeid.  Ook in de kerk hebben wij heel wat regels over hoe je bv brood en wijn moet vastnemen, wat mag en wat niet mag.  En dat is ook belangrijk, het toont een respect naar Jezus, naar de Heer, naar het Heilige dat plaatsvindt tijdens de eucharistie…

Jezus is daar niet tegen.  Maar wanneer de farizeeen en schriftgeleerden naar Jezus komen om hem te verwijten dat zijn leerlingen de regels niet helemaal volgen, komen ze eigenlijk zeggen dat de leerlingen God niet respecteren.  Jezus antwoordt met de woorden van Jesaja: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen.  U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’

Jezus is niet tegen de regels en voorschriften, hij kent de wetten die Mozes aan het volk van Israël heeft gegeven.  Zoals we lazen in de eerst lezing: Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar.

Jezus vraagt geen ongehoorzaamheid aan de wetten, wat hij veroordeelt is het hart van de mensen dat ver is van God, het hart dat ver is van de liefde, door anderen te veroordelen.

Voor Jezus kan het niet dat mensen enkel met uiterlijke tekenen proberen dicht bij God te zijn.  Wat telt voor Jezus, zijn de gevoelens van het hart.  En die regels en voorschriften kunnen zeker helpen om dichter bij God te komen, maar het mag niet alleen dat zijn.

Die onreinheid van de mensen zit niet in het niet naleven van de regels, maar in het hart dat onrein is omdat het vol slechte gevoelens of gedachten is.

Het is uit het hart van de mensen dat de slechte zaken komen die Jezus opnoemt: diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. 

Jezus zegt hiermee dus ook dat het kwade, het slechte, niet zomaar uit het niets in de wereld komt, maar dat het uit het hart van de mensen komt.  Het is dus heel belangrijk dat wij ons hart openen voor Jezus, voor zijn liefde, zodat we het slechte in ons hart kunnen verdrijven.

Wij mensen, zijn vaak zelf verantwoordelijk voor de slechtheid die in de wereld heerst.  Voor de oorlogen, voor de haat, voor het racisme, voor de ruzies…

Vaak denken we er niet genoeg over na dat die slechtheid uit ons eigen hart komt, maar steken we de schuld op de wetten en de andere mensen.

De échte plaats om te vechten tegen het kwade in de wereld, is ons eigen hart.  Als wij de wereld willen veranderen, zullen we dan ook moeten beginnen met ons eigen hart te bekeren.

Dat vraagt Jezus van ons.  Om in ons hart goede zaadjes te planten: zaadjes van liefde, van vriendschap, van solidariteit, van barmhartigheid, van vergeving.


Het is het evangelie die ons deze zaadjes geeft, het is aan ons om ons hart ervoor te openen zodat de zaadjes vruchtbare aarde vinden, kunnen wortel schieten en uitgroeien tot stevige planten.