Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Naar wie zouden wij anders gaan?

Joz 24, 1-2a 15-17 18b
Joh 6, 60-69

Beste vrienden,

Vandaag zijn we aan het einde gekomen van Jezus’ discours over het brood van het leven.  Woorden die Jezus sprak in de synagoge van Kafarnaum.  Heel veel mensen waren naar Jezus komen luisteren, niet alleen zijn leerlingen.  En vorige week hoorden we reeds de reactie van ongeloof en het gemor van de mensen.  Wat zegt die Jezus nu toch allemaal!  Wie denkt hij wel dat hij is!  Brood van eeuwig leven, Zijn vlees eten, door Hem tot de Vader komen…  We kennen hem toch?  Hij is de zoon van Jozef en Maria, hij komt uit Nazareth!!

En vandaag horen we de reactie van de leerlingen van Jezus, van diegenen die al een tijdje met Jezus op weg waren, die Hem beter kenden, die gekozen hadden om alles achter te laten en Hem te volgen, die al op verschillende gelegenheden Jezus mirakels hadden zien volbrengen, genezingen, broodvermenigvuldigingen,…

Die leerlingen begonnen ook te morren… Wat zei Jezus nu?  Dat je enkel tot de Vader kan komen, door Zijn lichaam te eten, door Zijn woord te horen, door deel te nemen aan Hem?

Deze vraag wordt doorheen de eeuwen gesteld en herhaald.  Hoe kan dat lichaam van Jezus ons nu deel laten nemen in het eeuwig leven?  Of nog concreter: hoe kan het dat je via Jezus in contact komt met God?  Dat vroegen de leerlingen zich af: ze kenden die Jezus toch, een goede man maar al bij al toch ‘maar’ een man uit Galilea, geen koninklijk vorst…

Deze woorden van Jezus dwingen de leerlingen tot een keuze: ofwel ben je met Jezus en volg je Hem, ofwel ben je niet met Jezus en leef je verder zoals voordien.

De leerlingen moeten kiezen, zoals ook het volk van Sichem in het Oude Testament moest kiezen.  Als u de Heer niet verkiest te dienen, kies dan nu wie u wel wilt dienen.

Leerling van Jezus zijn is een keuze.  Een keuze die wij zelf maken of die onze ouders in onze plaats maken door ons te laten dopen.

En vandaag in deze viering worden 2 kleine vrienden gedoopt: Isaac en Moses.  Hun ouders kiezen met het doopsel om hun deel te maken van de grote, wereldwijde familie van leerlingen van Jezus.  En met de keuze van hun vormsel zullen ze zelf  die keuze van hun ouders bevestigen, zelf opnieuw maken.

Wanneer Jezus ziet dat ook sommige van zijn leerlingen weggaan, vraagt hij aan de twaalf: ‘Jullie willen toch niet óók weggaan?  Dit is één van de moeilijkste momenten in het leven van Jezus.  Jezus had er zoveel werk in gestoken om die leerlingen te verzamelen, om hen met veel geduld zijn Weg uit te leggen, om hen te leren hun leven te veranderen, en nu zou het kunnen dat ze allemaal weggaan…

Petrus neemt het woord en spreekt in naam van de anderen:  Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven

Petrus spreekt in naam van de andere leerlingen en in naam van alle leerlingen die nadien nog zullen komen, dus ook in naam van ons allemaal.

In uw woorden vinden we eeuwig leven.  Daarom blijven de leerlingen bij Jezus en volgen ze Hem.  Ze begrijpen misschien niet alles wat Jezus zegt, maar ze hebben begrepen dat hun vriendschap met Jezus de sleutel is tot geluk.


De redding van de leerlingen ligt niet in het feit dat ze zonder fouten zijn, maar wel dat ze begrepen hebben dat ze gered worden door Jezus te volgen, toen en vandaag.