Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Jezus in Nazareth

Ez 2, 2-5
Mc 6, 1-6

Beste vrienden,

Het evangelie van vandaag brengt ons samen met Jezus terug naar Nazareth, het dorp waar Jezus opgegroeid was.  Ook in Nazareth hadden ze ondertussen gehoord over Jezus die overal wonderen en genezingen deed en er waren dan ook veel mensen naar de synagoge gekomen om naar Jezus te luisteren. 

Alle mensen zijn verwonderd over wat Jezus allemaal vertelde en ze vragen zich af: Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen?  De mensen vragen zich af wat er met Jezus gebeurd is?  Ze kenden hem toch?  Hij is tussen hen opgegroeid!  Ze hebben hem als kind gekend, ze hebben hem een tiener zien worden en nadien een jonge man. 

Als ze beter naar de Schrift hadden geluisterd, hadden ze Jezus misschien herkend.  God zegt immers tegen Mozes in het boek Deuteronomium: Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.

Maar de  mensen hadden die profeet niet herkend in de eenvoudige figuur van Jezus.  In die man die uit hun dorp kwam.  Ze hadden niet verwacht dat die profeet een man uit hun midden zou kunnen zijn.  En omdat ze het niet verwachten, zijn hun ogen en hun hart niet écht open om de Heer te herkennen.

Jezus komt onder hen als een gewone man.  Zo zeer dat ze tegen elkaar zeggen:  Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?  Die Jezus was toch een timmerman, een man die met zijn handen werkte, geen schriftgeleerde of professor…

De familie van Jezus was een gewone familie, niet arm of niet rijk, tussenin.  De mensen willen wel toegeven dat Jezus een wijs man was geworden, maar ze willen niet accepteren dat hij iets te zeggen heeft over hun leven.  Want Jezus vroeg hun om hun leven te veranderen.  En niet een  klein beetje, maar wel helemaal.  Hij vroeg hun om hun gedrag helemaal te veranderen: de armen in het midden te plaatsen, hun bezittingen te verkopen en te delen met wie niets heeft, hun vijanden graag te zien…

Daarom nemen de mensen aanstoot aan Jezus.  Het betekent dat ze gechoqueerd zijn door hem.  Die Jezus die ze kennen, die komt hen maar even vertellen dat ze niet goed bezig zijn, dat ze hun leven moeten veranderen.  Wie denkt hij wel dat hij is?  Hij is toch ook maar iemand uit Nazareth zoals zij allemaal!  Hij is geen haar beter dan hen!

Zo toont God zich aan de mensen: als een gewone man.  God is geen God van vuurwerk en magische daden… Hij toont zich in gewone mensen, die de liefde tot het uiterste beleven.

Wat voor de mensen zonder waarde is, kiest God uit om zijn Rijk van liefde op te bouwen.  En dit is voor de mensen heel moeilijk om te begrijpen, zowel in de tijd van Jezus als in alle tijden die erna zijn gekomen.

Daarom zegt Jezus: Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.’  De mensen van Nazareth herkennen Jezus niet, omdat ze denken hem al te kennen, omdat ze niet openstaan voor het nieuwe dat Jezus hen brengt, omdat ze niet toelaten dat Jezus iets aan hun leven te zeggen heeft. 

Wij zijn vaak ook zoals de mensen van Nazareth.  We denken Jezus al te kennen, we geloven niet echt dat Hij nog iets nieuws aan ons leven kan geven, we vinden Hem een beetje overdreven…

In Nazareth heeft Jezus geen grote daden kunnen verrichten, enkel een paar genezingen.  Als er geen openheid is voor Jezus, als er geen geloof is, kunnen er geen grote daden gebeuren, kan de Geest niet waaien, is er geen plaats voor het nieuwe…

Bidden wij dan dat we ons hart openen voor de woorden van Jezus, bidden wij dat we nooit zouden denken dat we Jezus al kennen, maar altijd met nieuwe ogen en een open hart naar zijn woorden zouden luisteren.

Bidden wij ook voor alle landen in oorlog, voor al wie op de vlucht leeft, voor al wie ziek is of eenzaam.