Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

brood en wijn

Ex 24, 3-8
Mc 14, 12-16.22-26

Vandaag vieren we het feest van het lichaam en het bloed van Jezus.  Jezus is nooit een spook of een geest, hij is lichaam geworden.  Hij toont zich vandaag aan ons, concreet, in brood en wijn, die voor ons lichaam en bloed van Jezus worden. 

Je kan niet van God houden, zonder van zijn lichaam te houden, zonder naar zijn woorden te luisteren.  Daarom gaan wij met zoveel eerbied te communie.  Omdat brood en wijn voor ons lichaam en bloed van Jezus worden en daar willen we respect voor tonen. 

Jezus spreekt tot ons met de woorden van de Schrift.  Daarom staan we recht tijdens het evangelie, om te tonen dat het iets belangrijks is waar we naar luisteren en we maken 3 kruisjes: op ons hoofd (ik wil aan Jezus denken), op onze lippen (ik wil over Jezus spreken) en op ons hart (ik wil Jezus in mijn hart dragen).

We zingen ook Halleluja voor en na het evangelie, om te zeggen ‘Loof de Heer’.   Het evangelie is een Woord van bevrijding, het bevrijdt ons van een leven dat enkel draait om onszelf.  Het bevrijdt ons van de triestigheid van een leven zonder vrienden, zonder armen of zwakken.

En nadat we naar de woorden van Jezus hebben geluisterd, bereiden we ons hart voor op de eucharistie.  Het moment dat Jezus tastbaar onder ons komt, die hostie kunnen we voelen, die wijn kunnen we proeven.

Die hostie is lichaam van Jezus geworden en sinds onze eerste communie mogen we elke week deel uitmaken van de communie van leerlingen van Jezus die brood en wijn delen en die Jezus zo in hun eigen lichaam opnemen.

En eigenlijk moet elke week dat we te communie gaan een beetje zoals die eerste keer zijn, waar je zo naar hebt uitgekeken.  De communie mag nooit een gewoonte worden, iets wat je tussendoor doet, zonder veel bij na te denken.

Dit brood, deze hostie, is niet iets wat je in de winkel koopt, niet iets waar je recht op hebt.  Wij die vaak denken dat alles om geld draait en dat alles gekocht kan worden, ervaren elke zondag de gratisse liefde van Jezus. 

Dit lichaam van Jezus leert ons om zelf gratis lief te hebben: het is het lichaam van de liefde van God.  Het altaar van de eucharistie is die tafel waar Jezus met zijn leerlingen aanzat op het laatste avondmaal.  Hij nam als eerste brood en wijn in de handen, zoals de priester elke week doet en heeft het gebroken en onder zijn leerlingen verdeeld.  Het lichaam van Jezus wordt gedeeld, het is niet voor iemand alleen.  Het is gebroken en gedeeld.

Naast de eucharistie kunnen we Jezus nog in een ander vorm herkennen: in de armen en zwakken.  Wanneer wij Jezus écht willen eren en écht graag willen zien, moeten wij de armen en zwakken graag zien.  Gisteren bestond het restaurant voor de daklozen Kamiano in Antwerpen 21 jaar.  Dit betekent 21 jaar van vriendschap met wie arm is, met wie op straat leeft, met wie verslaafd is, met wie een moeilijk leven leidt.
We kunnen niet het lichaam van Jezus eren in de eucharistie en het nadien misprijzen in de armen die we ontmoeten door over hen te oordelen of op hen neer te kijken. 

Het lichaam van Christus, dat is die dakloze, dat is die bejaarde vol rimpels die wacht in de gang van de instelling op een bezoekje, dat is die Afrikaanse vluchteling die in een overvol bootje op een woelige zee probeert Europa te bereiken. 

Het zijn al die armen die leven in moeilijke omstandigheden, in oorlog, in armoede, in gebieden waar aardbevingen of overstromingen zijn.  God ziet de armen graag, Zijn lichaam is dat van hen.

Zo zegt paus Franciscus het ons: gelukkig degene die het lichaam van Christus liefheeft in het lichaam van de armen.

Laat ons dus met heel veel liefde en respect te communie gaan, maar laten we vooral ook Jezus graag zien in alle armen en zwakken die we ontmoeten of die we nooit gezien hebben maar waar we over horen op het nieuws of in de krant.

Bidden wij voor al deze armen en zwakken, bidden wij voor al wie in nood is, voor al wie op de vlucht leeft, voor al wie alleen is.