Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Hemelvaart

Hand 1,1-11
Mc 16, 15-20

Beste vrienden,

Jezus stijgt ten hemel.  Voor hij stierf, had hij zijn leerlingen al gerustgesteld en hij had gezegd dat hij voor hen een woning klaar ging maken zodat zij ook zouden zijn waar hij naartoe ging.  En Jezus had erbij gezegd: Gij kent de weg.

Maar Thomas, de leerling die altijd met beide voeten op de grond stond en pas iets geloofde als hij het zelf ook gezien had, vroeg toen: Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?

De vraag van Thomas is uiteindelijk de vraag van alle mensen, van alle tijden.  Wat is de weg die leidt naar de hemel, naar een geluk zonder einde?

Jezus zegt het ons zelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  Jezus is de weg.  En door op te stijgen naar de Hemel, toont Jezus ons dat hij de weg is, dat we via Hem tot bij God zullen komen, Zijn vader en onze vader.

Jezus graag zien en Zijn Woord ernstig nemen, dat is de weg naar het geluk, naar de hemel.  En iedereen kan deze weg bewandelen, niemand is te jong of te oud, te arm of te rijk, te dom of te slim.

Daarom is het feest van Hemelvaart zo belangrijk.  Omdat het ons doet begrijpen dat Jezus de weg is, voor ieder van ons. 

En wij zijn getuigen van Jezus, van Zijn liefde, van Zijn medelijden.  Jezus is de weg en hij is midden onder ons.  Wij staan vaak zoals de Galileeërs naar de hemel te staren in de hoop Jezus te zien.  Maar als we dat doen, kijken we naar de verkeerde kant.  Jezus kunnen we niet zien in de wolken, of in de lucht.  Jezus kunnen we zien onze broers en zussen, in de armen, in de zwakken. 

Jezus is midden onder ons, in het goede dat wij in de andere mens herkennen.  Jezus is ook in ons eigen hart, als wij ons voor Hem openstellen.

Jezus is de weg en Hij zendt zijn leerlingen, ons, uit in de wereld om zijn liefde vruchten te laten voortbrengen.   Want als wij de liefde niet doorgeven, dan houdt ze op.  Als wij niet aan de vrede werken, dan gaat het onkruid  van het geweld en van de haat woekeren. 

De leerling van Jezus is een broer of zus van iedereen, hij verjaagt de haat en de vijandigheid met de liefde van Jezus. 

Bidden wij dat wij die liefde van Jezus écht in ons hart laten leven, dat wij Zijn liefde tot bij de mensen brengen.

Bidden wij voor al wie in nood is, voor al wie op de vlucht leeft, voor al wie eenzaam is, voor al wie pijn heeft of geen hoop meer heeft.  Dat ze leerlingen van Jezus op hun weg mogen ontmoeten die hen helpen en troosten.