Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Drie-eenheid

Deut 4, 32-34.39-40

Mt 28, 16-20

Dit is de eerste zondag na Pinksteren.  De liturgie viert vandaag de Heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nadat de leerlingen de Heilige Geest hebben ontvangen met Pinksteren, zijn ze uit hun bovenkamer gekomen (waar ze zichzelf hadden opgesloten uit angst voor de vervolging van de joden) en zijn ze beginnen praten met alle mensen, in alle talen.
 
Ze gehoorzaamden Jezus die hen had gezegd: Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,  en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. 
 
De verwarring van de verschillende talen, die we hebben gehoord in het verhaal van de toren van Babel, werd overwonnen met Pinksteren, door de verkondiging van het evangelie  die de mensen samenbrengt in één familie van God, zonder te ontkennen dat er heel grote verschillen tussen die mensen onderling zijn.  Iemand van China is niet hetzelfde als iemand van Afrika, of iemand van Europa, of iemand van Amerika.  Maar we worden één omdat we deel uitmaken van eenzelfde familie van leerlingen van Jezus, de kerk.

Vandaag vieren we dus het feest van de Drie-eenheid.  God die tegelijkertijd Vader is, maar ook Zoon, want hij is in Jezus helemaal zichtbaar geworden voor de mensen en heeft op aarde geleefd.  En hij is ook Heilige Geest, de helper waarvan Jezus verteld had dat Hij Hem zou  zenden om de mensen bij te staan, wanneer Jezus zelf niet langer in hun midden zou zijn.

De Bijbel toont ons hoe de geschiedenis van God met de mensen vaak onbegrijpelijk is.  Maar God heeft ons mensen nooit alleen gelaten.  Dat lezen we in de eerste lezing uit het boek Deuteronomium.  Hoe God zijn volk heeft bijgestaan.  Dat lezen we door heel het oude testament.  Het is God die in een brandende struik tot Abraham en tot Mozes praat, het is God die ingrijpt in het leven van de Israëlieten die door de Egyptenaren onderdrukt werden, het is God die hen bevrijdt, het is God die de mensen leidt.  En in Jezus zendt God zijn Zoon onder de mensen.  Maar die zoon is ook ten volle zelf God.  Er is geen verschil meer tussen Vader en Zoon.
En in Jezus zien wij de liefde van God.  We merken hoe hij telkens de zwakken en kleinen in het midden plaatst en toont dat we maar écht geluk kunnen vinden, als we ons leven delen met hen en niet langer alleen voor onszelf leven.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Drie-eenheid die wij vandaag vieren, zij zijn de bron en de oorsprong van de Kerk.  Geboren op de dag van Pinksteren. 

De kerk is niet geboren omdat een paar mensen beslist hebben om ze ‘op te richten’.  De kerk is geen verzameling van personen die beslisten om elke week samen te komen.  De Kerk komt uit ‘den hoge’, komt van God zelf.  Een God die ‘communie’ is , die liefde is.  Een kerk die vooral ook ‘mysterie’ is, niet door mensenhanden alleen gebouwd.

Daarom is iemand die naar de kerk komt om te luisteren naar de woorden van God, niet gewoon opgenomen in een organisatie.  Nee, hij of zij is opgenomen in een mysterie van de  drie-eenheid.  De Kerk heeft ook een missie: om eenheid te brengen. 

Wij zijn niet langer allemaal aparte mensen die aparte leven leiden en elkaar af en toe ‘toevallig’ tegenkomen.  Nee, wij worden opgenomen in een familie van broers en zussen, wereldwijd. 

En deze kerk wordt niet alleen gelaten, Jezus geeft ons Zijn Heilige Geest, de helper die ons bijstaat.  In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus: De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!  

De Geest maakt ons tot kinderen van de Vader.  En Jezus zegt het zelf als hij zijn leerlingen zendt: Ik ben bij U, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

De kracht van God is een energie die ons opricht, die ons samenbrengt en één maakt.  Vanaf het begin van de schepping wil God niet dat de mens alleen is.  Hij brengt ons samen in één volk, als broers en zussen van elkaar. 

God heeft ons in één volk willen samenbrengen, omdat we alleen samen gered kunnen worden.  Bidden wij daarom voor de eenheid onder de christenen, voor de eenheid onder alle leerlingen van Jezus.  Bidden wij voor alle christenen die in nood zijn, voor wie vervolgd worden, voor wie op de vlucht zijn.

Bidden wij voor alle mensen in nood, voor al wie leeft in geweld en speciaal ook voor alle kinderen die in moeilijke omstandigheden leven.