Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Pasen

Hand 10, 34.37-43
Joh 20, 1-9

Beste vrienden,

Maria van Magdala gaat naar het graf wanneer het nog donker is.  De wereld is nog donker…het kwade lijkt te overwinnen… Er is zoveel kwaad geweest in de voorbije dagen tegenover Jezus… 

Jezus vraagt aan drie van zijn leerlingen om bij Hem te waken, Petrus, Jacobus en Johannes en tot 3 keer toe vallen ze in ’t slaap, terwijl Jezus een beetje verder bidt met zijn Vader omdat hij bang is voor wat er staat te gebeuren.

Dan wordt hij gevangengenomen, verraden door één van zijn leerlingen Judas Iskariot.  Judas die Jezus voor dertig zilverstukken verraden heeft.  Jezus wordt bespot en geslagen, hij wordt vernederd.  De mensen kiezen om de moordenaar Barabas vrij te laten.  Nergens komt er hulp.  Pilatus wast zijn handen in onschuld…

Jezus wordt gekruisigd, tussen de misdadigers.  En nog blijven de mensen hem bespotten.  Ze zeggen allemaal: Red jezelf.  Als jij écht die Messias bent, bewijs het nu dan maar.  Kom van het kruis af, dan zullen we in jou geloven.

Alle leerlingen laten Jezus in de steek.  Petrus, die ervoor nog gezegd had dat hij tot de gevangenis en tot de dood met Jezus zou meegaan, zegt tot drie keer toe dat hij Jezus niet kent.  En dan kraait de haan…

Er is zoveel duisternis in de wereld, ook vandaag.  Er zijn christenen die sterven, omdat ze zoals de kleine Abish in Pakistan op zondag naar de kerk gaan, of in de universiteit zoals in Kenia de afgelopen week.  Er zijn oorlogen, er is nog zoveel geweld, er zijn nog zoveel eenzame bejaarden die in rusthuizen zitten wachten op bezoek dat nooit komt.

Maria van Magdala gaat naar het graf wanneer het donker is.  Misschien om gewoon nog even in de buurt van Jezus te zijn, omdat ze niet écht kan begrijpen dat die Meester gestorven is, dat de dood gewonnen heeft.

Vroeg in de ochtend gaat ze naar het graf en ze ziet dat de steen is weggerold.  Ze loopt snel naar Petrus en Johannes, de leerling die Jezus liefhad;  ze vertelt hen dat het graf open is, maar ze denkt dat iemand het dode lichaam van Jezus heeft weggenomen.   Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.

Alle hoop lijkt verloren.  Nu is het lichaam van Jezus ook nog weg!  Het is Maria die Petrus en Johannes in beweging doet komen. Vanaf ze van haar horen dat het lichaam van Jezus weg is, lopen ze naar het graf.  Beide leerlingen lopen, maar Johannes die veel jonger is dan Petrus, loopt voor hem uit en komt als eerste bij het graf aan.  Toch wacht hij op Petrus en samen gaan ze het graf binnen.  Ze zien met hun eigen ogen dat het lichaam van Jezus er niet is. 

De leerlingen rennen naar het graf.  Ze haasten zich.  Alles verandert bij de Verrijzenis.  Er is terug hoop!  Het leven is nog niet voorbij, de dood heeft niet gewonnen, Jezus leeft!

Johannes komt aan het graf, hij ziet en hij gelooft.  Tot dan hadden ze uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.  Ook wij zijn vaak zoals die leerlingen: we hebben het nog niet begrepen.  We geloven zo gemakkelijk dat het kwade uiteindelijk sterker is dan het goede.  Dat er weinig te doen is aan het kwade in de wereld, aan de oorlog, aan het geweld,…

Als een klein beetje van de duisternis van het kwade overwonnen wordt, als de wanhoop van de angst een klein lichtje van liefde wordt, als de tranen gedroogd worden en de eenzame een gezel vindt, als een zwakke getroost wordt, als een stervende met genegenheid omringd wordt en zich aan de handen van God toevertrouwt, dan verrijst de wereld.

Met de verrijzenis overwint God de dood, de grootste vijand van de mens.  Jezus is voor ons gestorven.  Maar hij is niet dood.  Hij leeft.  En waar wij met twee of drie samen zijn, daar is hij in ons midden.
Bidden wij dan voor een groter geloof in de kracht van het evangelie, bidden wij voor het einde van oorlog en geweld, bidden wij dat wij leerlingen zouden zijn die overal het licht van Pasen laten stralen en hoop in de wereld brengen.