Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

de goede herder

Hand 4, 8-12
Joh 10, 11-18

Beste vrienden,

Deze zondag wordt in de kerk de zondag van de Goede Herder genoemd;  een dag gewijd aan het gebed en de meditatie voor roepingen voor priesters en religieuzen.  Jezus legt in dit evangelie uit dat hij de Goede Herder is. En wij zijn zijn kudde, zijn schapen. 

Een herder leidt en verzamelt de schapen, hij zou zelfs zijn leven geven voor het welzijn van zijn schapen.  Jezus legt uit dat wie niet bereid is om zijn leven te geven voor zijn schapen, geen herder is maar een huurling.  Met andere woorden, iemand die betaalt wordt voor zijn diensten, iemand die iets doet omdat het van hem verwacht wordt, niet omdat hij het zelf wil. 

Het verschil tussen de herder en de huurling ligt hierin: de herder vervult zijn taak uit liefde en denkt niet aan zichzelf, de huurling vervult zijn taak omdat het moet of omdat hij ervoor betaald wordt.

Het is dan ook logisch dat de huurling, zodra er gevaar dreigt, op de vlucht gaat.  Hij wil immers zijn eigen leven redden.  Het gevaar drukt de evangelist Johannes uit met de figuur van de wolf.  De wolf die de schapen rooft en uiteendrijft. 

Jezus praatte in zijn tijd tegen de mensen van Israël en hij bedoelde met die ‘wolven’ eigenlijk de Farizeeën.  Hij zegt dat ze herders zijn die handelen uit eigenbelang en niet voor het welzijn van hun kudde, terwijl Jezus juist gekomen is om zijn kudde ‘de verstrooide kinderen van God’ weer bijeen te brengen.

Als we goed kijken is de houding van de huurling eigenlijk dezelfde als die van de wolf:  ze hebben allebei alleen maar oog voor hun eigen voordeel, hun persoonlijke winst en ze kijken niet naar de kudde.   Die wolven en huurlingen zijn er ook vandaag onder de mensen.  Het zijn de mensen die andere mensen uitbuiten, slecht behandelen, in gevaar brengen.

Denken we maar aan al die vluchtelingen die in gevaarlijke boten de Middellandse Zee proberen over te steken… Zij moeten vaak veel geld betalen aan mensensmokkelaars, die enkel uit zijn op het geld en voor wie een mensenleven niet telt. 

Of denken we aan die mensen in Azië die grote fabrieken openen waar honderden arbeiders keihard moeten werken in slechte omstandigheden.  Soms werken ze wel 16u per dag, soms zijn het nog kinderen!  Hun bazen zijn niet bezorgd om het welzijn van die arbeiders.  Als er één wegvalt omdat hij ziek is of uitgeput, vervangen ze hem gewoon door iemand anders. 

Dat zijn de wolven waar Jezus over spreekt.  Jezus is zelf de Goede Herder en hij wil dat wij ook herders zijn voor anderen.  Want vandaag zegt Jezus ons heel duidelijk: ofwel ben je herder, ofwel ben je huurling.  Het is dus niet genoeg om een beetje herder te zijn, of af en toe iets goeds te doen.  Nee, want dan ben je heel vaak ook huurling.
Afgelopen vrijdag was er in deze kerk een bijzonder gebed ter herdenking aan de volkerenmoord op de Armeniërs, exact 100 jaar geleden.  Het is een heel droevig verhaal.  In 1915 werden in Turkije honderden christenen opgepakt omdat ze christen waren.  Velen verdwenen en zijn nooit teruggekeerd.  Anderen werden gemarteld en gedwongen om hun geloof af te leggen en moslim te worden.  Deze genocide heeft het leven gekost aan meer dan één miljoen Armeniërs, en ook nog aan veel christenen uit Syrië en de andere omliggende landen. 

Ook vandaag nog worden vele christenen met de dood bedreigd, omdat ze leven in landen waar er veel wolven zijn, waar er veel mensen hun naar het leven staan, enkel omdat ze christen zijn.  Denken we maar aan de kleine Abish, die gedood werd door een bomaanslag op het moment dat hij naar de kerk wilde gaan in Pakistan.

Jezus is de Goede Herder, en hij leert ons om met zijn blik naar de wereld te kijken.  Jezus wil ook dat er goede herders zijn in de kerk.  En daarom bidden we vandaag in het bijzonder voor priesterroepingen.  Opdat jongeren hun hart zouden laten raken door de woorden van Jezus en herder willen worden voor velen, zoals priester Serge dat een aantal jaren geleden geworden is.

Paus Franciscus dringt erop aan dat de herders de geur van de schapen met zich zouden meedragen.  Dat wil zeggen dat de herders hun schapen moeten kennen, persoonlijk en van hen houden, zoals een ouder van zijn kinderen houdt. 

Maar herder zijn is niet alleen de taak van de priesters.  Het is de taak van elke christen.  Het betekent zorg dragen voor de andere, meer nog dan voor jezelf.  In het oude testament vinden we het verhaal van Kain en Abel.  Het waren twee broers die op een bepaald moment ruzie krijgen omdat Kain jaloers is op Abel.  Kain doodt zijn broer en de Heer vraagt op een bepaald moment aan Kain waar zijn broer is.  Kain antwoordt dan: moet ik dan misschien op mijn broer letten?’

Ja, wij moeten letten op onze broers en zussen, op onze medemensen.  Wij moeten zorg voor hen dragen en er alles voor doen opdat ze gelukkig zouden worden. 

Bidden wij dan voor alle christenen die vervolgd worden, voor alle mensen die wolven tegenkomen die hun willen uitbuiten of met geweld behandelen.  Bidden wij voor wie ontvoerd werden.  Bidden wij voor de Armeniers, en alle mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof.  Bidden wij ook voor het einde van alle geweld en onrecht in de wereld.