Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 21 september 2014

Jes 55, 6-9
Mt 20, 1-16

Beste vrienden,

In het evangelie dat we vandaag horen  vertelt Jezus zijn leerlingen over het Koninkrijk der Hemelen.   Jezus is net in Jeruzalem aangekomen als hij deze woorden spreekt.  Een beetje later zal hij aan zijn leerlingen toevertrouwen dat zijn einde nabij is. 

Meer en meer wordt duidelijk dat de woorden van Jezus tegen de stroom ingaan, tegen de gangbare ideeën van die tijd.  Jezus is een revolutionair.  Hij wil niet dat de wereld blijft zoals hij is.  Hij wil niet dat de mensen blijven zoals ze zijn, denken zoals ze ervoor altijd dachten.  Jezus wil een nieuwe wereld uitbouwen, het koninkrijk van de Hemel.  Een wereld waarin er geen verschil meer is tussen arm en rijk, een wereld waarin er plaats is voor de eerste en voor de laatste. 

Meer en meer mensen beginnen zich tegen Jezus te keren.  De plannen om hem uit de weg te ruimen zijn al in de maak.  Jezus wist dit, hij wist goed dat als hij zo verder zou gaan, hij zijn eigen einde tegemoet zou gaan.  

Maar Jezus stopt niet, hij past zijn eisen niet aan aan de wereld.  De profeten hadden al het verschil aangetoond tussen hoe God denkt en hoe de mensen denken.  Dat hoorden we in de eerste lezing van de profeet Jesaja.  Mijn plannen zijn niet jullie plannen,  en jullie wegen zijn niet mijn wegen. 

De parabel over de werkers van het laatste uur die we zonet gehoord hebben, moet heel gek hebben geklonken in de oren van de mensen die naar Jezus luisterden.  Die Heer van de wijngaard geeft hetzelfde loon aan wie maar één uur gewerkt heeft als aan diegene die van ’s morgens vroeg in de brandende zon heeft gewerkt.  Ieder krijgt hetzelfde.  Het lijkt ons niet erg eerlijk.
Die heer verlaat zijn huis wel 5 keer, om telkens opnieuw nieuwe werkers te gaan zoeken voor zijn wijngaard.  Hij komt met de eerste werkers overeen dat ze een hele dag zouden werken voor één denarie.  Dat was het normale loon voor één dag werk in de tijd van Jezus.  Het was één zilverstuk en kwam overeen met ongeveer 4,5 gram zilver.  Later in het evangelie horen we nog eens praten over denariën, wanneer Judas Jezus voor 30 denariën verraadt.

De heer gaat nog eens terug rond 9u, rond de middag, rond 3u ‘smiddags en dan nog een keer om 5u ’s middags.    Wanneer hij de laatste keer teruggaat, vindt hij een groepje werkers die al heel de dag staan te wachten op werk.  Hij  vraagt hen: Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”  Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze.

Dit antwoord doet ons denken aan zovele jongeren en ook minder jonge mensen die geen werk vinden.  Hier in ons land, maar zeker ook in het zuiden van de wereld.  Heel veel jongeren vinden geen werk.  Ze zijn ontgoocheld omdat ze heel de dag wachten en omdat niemand hen een kans wil geven op werk.  Niemand wil hen in dienst nemen.

En dan is het moment van het uitbetalen van het loon aangebroken.  En diegenen die het laatst bijgekomen zijn krijgen elk een denarie.  Nu verwachten degenen die heel de dag gewerkt hebben natuurlijk dat zij meer zullen krijgen.  Ze zijn verbaasd wanneer ze merken dat ook zij elk één denarie krijgen.  En ze beginnen te morren.  Ze vinden die heer die hen werk heeft gegeven ineens niet meer zo eerlijk.  Hoewel ze met hem die ochtend duidelijk hadden afgesproken dat ze voor één denarie zouden werken.  In de ochtend waren ze nog tevreden geweest dat iemand hen geroepen had om te werken.  Ze waren een eerlijk loon overeengekomen. 

Maar als die werkers die maar één uurtje gewerkt hebben, hetzelfde loon krijgen beginnen ze te morren.  En wij denken eigenlijk stiekem dat het inderdaad niet zo eerlijk is, dat die twee hetzelfde krijgen.  Die eersten hebben er toch veel harder voor moeten werken!

Net daar ligt het verschil tussen de hemel en de aarde.  Net daar ligt het verschil tussen hoe God denkt en hoe de mensen denken. 

Jezus wil met dit verhaal niet zeggen dat wij vanaf nu nog maar een beetje ons best moeten doen, omdat we toch hetzelfde zullen krijgen als degenen die vanaf het begin hun best hebben gedaan.

Nee, hij wil ons de goedheid van de vader tonen.   Die medelijden betoont met die werkers die heel de dag gewacht hebben en die niemand hebben gevonden die hen werk wou geven. 

De logica van Jezus is anders dan die van de wereld.  Jesaja zegt het al: Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,  zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Bidden wij dan dat wij zouden leven met de logica van Jezus, met het medelijden tegenover wie aan de kant staat, met de goedheid om ieder een kans te geven. 

Bidden wij voor alle landen in oorlog, voor al wie op de vlucht, voor al wie in deze wereld op zoek is naar werk en door niemand geroepen wordt om te werken.