Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 14 september 2014

Rom 14, 7-9
Mt 18, 21-35

Beste vrienden,

Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak je je broeder of zuster moet vergeven, als die iets fout hebben gedaan tegen jou.  En hij plakt er zelf al een getal op: zevenmaal?  Dat lijkt al erg ruim, want wij zijn vaak niet in staat om één keer te vergeven, laat staan twee keer!

Petrus is in staat te vergeven, maar tot op een zeker punt.  Hij wil een grens stellen, zodat het hem makkelijker lijkt om te vergeven.  Tot op dit punt vergeef ik je: tot zeven keer toe. 

Ja, voor ons is de vergeving vaak onbegrijpelijk, het lijkt niet rechtvaardig.  Iemand anders doet iets fout tegenover jou en jij krijgt geen wraak.  Nee, je vergeeft hem.  Het lijkt oneerlijk, het lijkt of jou dan iets te kort gedaan wordt.

Wie heeft er dan recht op vergeving?  En hoeveel keer?  Jezus maakt duidelijk dat zeven keer veel te weinig is, tot zeven maal zeventig keer.  Hoeveel is dat dan?  490 keer?  Nee, Jezus bedoelt dat je moet blijven vergeven.  Dat je geen maat mag zetten op de vergeving.  Dat je ALTIJD voor de vergeving moet kiezen.

Maar waarom vergeven?  Als ik zo gemakkelijk vergeef, gaat die andere dan nog niet meer zondigen?  Welke garanties heb ik?  Het lijkt ons of we ons zwak opstellen als we vergeven. 

Jezus leert ons te vergeven.  Hij is er zelf het voorbeeld van.  Als hij gekruisigd is, vraagt hij aan Zijn Vader vergeving voor degenen die hem kruisigen ‘omdat ze niet weten wat ze doen. ‘

Vergeving is dé manier om het kwade te overwinnen. Om met liefde te antwoorden op wat slecht is.  Om niet in de logica van het slechte mee te gaan

Petrus is waarschijnlijk geschrokken van het antwoord van Jezus.  En daarom legt Jezus het beter uit met het verhaal van de koning die een grote schuld van zijn dienaar kwijtscheldt.  Tienduizend talent.  Dat zou vandaag overeenkomen met ongeveer honderd milliard euro).  Een symbolisch bedrag, het betekent heel veel geld.  De koning krijgt medelijden en vergeeft de dienaar en scheldt hem zijn schuld kwijt. 

Maar als de dienaar op zijn beurt een veel kleinere schuld moet ontvangen, toont hij geen medelijden.  Jezus vraagt ons om de anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.  Hij vraagt ons om altijd met het goede te reageren, nooit met het slechte.

In ons hoofd hebben we nog de prachtige beelden van Peace is the Future.  Zoveel religieuze leiders van over heel de wereld die in Antwerpen samen waren om te spreken over vrede.  Om elkaar te leren kennen en om samen een weg te vinden naar vrede. 

Vergeving is de eerste stap naar vrede.  Antwoorden met het goede, zodat het het hart van de mens van geweld kan verwarmen.
Bidden wij voor zoveel plekken op de wereld waar mensen slecht behandeld worden, door oorlog, door honger, door slavenarbeid, door geweld. 

Bidden wij voor wie ontvoerd werd, dat ze bevrijd mogen worden.  Bidden wij voor de mensen van geweld, dat de vergeving hun hart mag bekeren en ook hen tot bewerkers van vrede mag maken.