Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 13 juli 2014

Jes 55, 10-11
Mt 13, 1-23

Beste vrienden,

 Het evangelie vertelt dat Jezus zich aan de oever van het meer van Galilea bevindt.  Er komen zoveel mensen rondom hem staan dat hij in een bootje stapt zodat iedereen hem beter zou kunnen zien en horen. 

Jezus vertelt een belangrijke parabel.   Jezus vertelt wel vaker parabels maar nu legt hij ook zelf zijn parabel uit.  Het verhaal is duidelijk: wanneer je luistert naar het evangelie kan je vruchten voorbrengen.  De zaaier zaait overal, hij kiest niet op voorhand zijn terrein uit.  Hij zaait overal, ook op plaatsen waar er niets kan groeien.  Maar enkel die zaadjes die in goede grond vallen, brengen vrucht voort. 


Die zaaier is geen berekend mens, die eerst onderzoekt en afweegt of het wel de moeite loont om te zaaien.  Hij lijkt zelf vertrouwen te hebben in de gronden die niets voortbrengen: rotsachtige grond, distels…

Die grond dat zijn de mensen.  Dat zijn wij, dat is ons hart.  Maar we moeten niet denken dat er goede mensen zijn die dus het woord horen en ernaar luisteren en dat er andere mensen zijn die de distels of de stenen voorstellen.

Nee, ieder van ons is soms goede grond.  Soms luisteren we écht naar de woorden van Jezus en laten we ons hart raken.  En dan merken we dat we in staat zijn om goede dingen te doen, om met veel liefde naar de anderen te gaan, om minder aan onszelf te denken. 
Maar op andere momenten zijn er distels op onze grond.  We maken ons druk om kleine, onbelangrijke dingen, we zijn egoïstisch, we bekommeren ons alleen om onszelf.  Of ons hart kan rotsgrond zijn waartussen het zaad valt.  Dan horen we de woorden van Jezus wel en hier in de kerk zijn we enthousiast.  Maar als we buitenwandelen zijn we het alweer vergeten en zijn we gewoon weer wie we waren toen we binnenkwamen.  Het woord raakt ons hart niet écht.  We veranderen er niet door. 

Of het zaad valt op de weg, we hebben het zelfs niet gehoord, we waren in gedachten met andere dingen bezig, de vogels pikten het weg voor we ernaar geluisterd hadden…

Ieder van ons is die verschillende gronden.  Op sommige dagen zijn we wat meer goede grond en op sommige andere dagen zijn er meer distels of stenen.  Één ding is zeker: we hebben nood aan die zaaier die zaad strooit, anders kan er sowieso niets groeien!!  Het woord van de Heer is een geschenk voor ons leven.  Het maakt ons mooiere mensen omdat we minder voor onszelf leven en meer voor de anderen. 

Wij mogen dit kleine zaadje niet misprijzen.  Wij kijken vaak op naar dure dingen en denken dat die het waardevolst zijn in ons leven.  Dat is niet zo.  Dit kleine zaadje kan een grote boom worden.  Het kan ons mensen maken die grote dingen doen, die de wereld écht kunnen veranderen.

Bidden wij dan dat wij ons hart zouden openen voor het woord van de Heer.  Bidden wij voor alle christenen, ook diegenen die het moeilijk hebben omdat ze vervolgd worden.  Bidden wij voor onze moslimvrienden die nu hun ramadan vieren (een tijd met meer aandacht voor hun heilige boek en voor de armen).  Bidden wij voor al wie op de vlucht is.