Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 29 juni 2014

Hand. 12, 1-11
Mt 16, 13-19

Beste vrienden,

We vieren vandaag het feest van de apostelen Petrus en Paulus.  De traditie zegt dat Petrus en Paulus de marteldood zijn gestorven op dezelfde dag, de 29ste juni van het jaar 67 of 68.  De ene werd gekruisigd op een heuvel van wat nu het Vaticaan is, de andere werd onthoofd op de Via Ostiense, een belangrijke weg in Rome. 

Petrus en Paulus worden ook wel de zuilen van de kerk genoemd, op hen is de kerk gebouwd.  Ze hebben het geloof en het woord van God naar Rome gebracht en met hun eigen leven getuigd van de liefde van God tot het uiterste.  Ze zijn Jezus allebei gevolgd in de marteldood.
 
Petrus en Paulus spreken vandaag ook tot ons.  De evangelist Mattheus vertelt dat Jezus zijn twaalf leerlingen bijeenriep en hen twee per twee uitzond.  Zo zijn ook Petrus en Paulus samen op weg gegaan om vanuit Palestina helemaal naar Rome te gaan om het goede nieuws uit te dragen, te verkondigen. 

Petrus en Paulus waren twee heel verschillende mannen.  Petrus was een eenvoudige visser van Galilea, hij was gewend aan hard werk en leefde zijn leven van altijd.  Hij keek wel uit naar een ander leven en toen Jezus langskwam en hem riep, aarzelde hij niet.  Jezus vroeg hen om hun netten achter te laten en vissers van mensen te worden en Petrus volgde Hem. Jezus zal hem de naam Petrus geven en zeggen dat Hij op hem zijn kerk zal bouwen.  En Petrus zal eerst nog veel fouten maken, hij zal moedig zeggen dat hij overal met Jezus zal meegaan, maar hij zal hem nadien in de steek laten en zelfs tot 3x toe ontkennen dat hij Hem kende.  Petrus komt tot inkeer wanneer hij na zijn verraad de blik van Jezus vindt en hij bekeert zich. 

De ware Petrus is diegene die zijn zwakte erkent en die nederig zegt: Jij bent de Christus, de zoon van de levende God.  Van deze zwakte maakt de Heer de rots waarop zijn kerk gebouwd is.

En dan vinden we Paulus, aan de zijde van degenen die Stefanus stenigden.  Paulus, toen nog Saulus genaamd, keurde deze moord goed en hield de mantel vast van degenen die de stenen gooiden.  Paulus was heel ijverig om de christenen te vervolgen.  Maar toen hij op weg was naar Damascus, heeft hij de Verrezen Jezus ontmoet.  Hij werd omstraalt door een fel licht waardoor hij van zijn paard viel.   Jezus vraagt hem: Waarom vervolg je mij?

Deze keer, zoals Petrus na zijn verraad, wordt het hart van Paulus geraakt.  Hij weent niet maar zijn ogen blijven gesloten en hij kan niets meer zien. 

Degene die gewend was om andere te leiden, moet nu bij de hand genomen worden en zich laten leiden naar de stad.  Het evangelie dat hem door Annanias werd voorgelezen, opende zijn ogen en hij kon terug zien.   Paulus laat zich dopen en wordt vanaf dan een leerling van Jezus.  Hij gaat zelfs tot de heidenen om hen de blijde boodschap van Jezus te verkondigen. 

Zo twee verschillende mannen, zo twee verschillende geschiedenissen.  En toch wil de kerk hen samen herdenken.  Alsof ze wil duidelijk maken dat de weg van de christenen verschillend kan zijn, maar dat het belangrijk is dat de leerlingen van Jezus één zijn.  De eenheid onder de christenen.

Vandaag komen Petrus en Paulus in ons midden en sporen ze ons aan om zoals Petrus op een nederige en eenvoudige manier te geloven en tegelijkertijd zoals Paulus vol enthousiasme te vertellen over Jezus aan iedereen, zeker ook aan wie hem nog niet kent. 

Bidden wij dan voor de eenheid onder de christenen, bidden wij voor het einde van alle geweld en oorlog.