Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 15 juni 2014

Ex 34, 4-6.8-9
Joh 3, 16-18

Beste vrienden,

 Vandaag vieren we het feest van de Drie-eenheid.  Dat wordt altijd de zondag na Pinksteren gevierd en hiermee starten we opnieuw de ‘gewone tijd’ van het jaar.   Het heet ‘gewone’ tijd omdat we ons niet voorbereiden op iets speciaals (zoals bij de advent of de vasten) en we geen groot feest vieren (zoals Kerstmis en Pasen). 

De drie-eenheid: dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  We zeggen deze drie-eenheid telkens wanneer we een kruisteken maken.  Maar verder denken we eigenlijk niet veel na over die drie-eenheid: het feit dat de Vader, de Zoon én de Heilige Geest één zijn en niet drie verschillende dingen.  Dit lijkt zo één van die dingen die we maar moeilijk kunnen begrijpen. 
Jezus is God.  Hij is één met God.  En toch is die God mens geworden, hij heeft onder ons geleefd en hij is aan de mensen gelijk geworden.  Jezus, onze God, heeft zich klein en nederig getoond, hij heeft zich laten vernederen en is aan God gehoorzaam gebleven tot aan zijn dood aan het kruis. 

Johannes schrijft: God had de wereld zo lief dat Hij hen zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder in Hem zou geloven en het eeuwig leven zou ontvangen.

De drie-eenheid is die liefde van God voor de mensen.  God die mens is geworden in Jezus.  En God die na de hemelvaart van Jezus de mensen niet alleen en verweesd wil achterlaten maar hen zijn helper schenkt met Pinksteren: de Heilige Geest.

De drie-eenheid is de eerste familie van God.  En in die familie worden wij allemaal opgenomen.  Wij worden broers en zussen van elkaar. Wij worden vooral ook broers en zussen van de armen.

Vandaag is paus Franciscus op bezoek bij Sant Egidio in Rome.  Hij zal er de armen ontmoeten (bejaarden, daklozen, zigeunerfamilies, kinderen).  Hij zal die familie ontmoeten zonder grenzen: van Afrika tot Amerika, van klein kind tot bejaarde, van rijke tot dakloze.
Het is paus Franciscus zelf die vraagt dat wij een arme kerk zouden zijn mét de armen.  Hij vraagt alle christenen om de armen een belangrijke plaats in hun leven te geven.  Hij daagt ons uit om te leven volgens die liefde die Jezus ons leert.  De andere liever zien dan jezelf.

In een wereld waarin velen luid roepen dat je eerst aan jezelf moet denken, in een wereld die bang is van wie zwak is of ziek, in een wereld die denkt dat oorlog de enige oplossing is voor een conflict, is  paus Franciscus hét voorbeeld van de liefde van Jezus.  Nederig en arm, zonder zwaar oordeel over de anderen. 

Gewoon zelf je hart laten raken en veranderen.  Zodat honderden (misschien wel duizenden) rondom jou ook veranderen.  Je hart openen voor het evangelie, voor die boodschap van liefde. 

De drie-eenheid is de gist van liefde die mensen samenbrengt en die een nieuwe familie doet geboren worden.

Bidden wij dan voor het bezoek van paus Franciscus, bidden wij voor de gemeenschappen van Sant Egidio overal in de wereld, voor de armen die zij dienen, voor de vrede in de wereld.

Bidden wij voor onszelf.  Dat wij ons hart zouden raken door het evangelie, zodat wij de liefde van Jezus, van God, met de hulp van de Heilige Geest, in de wereld kunnen brengen.