Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 30 maart 2014

1 Sam 16, 1.4.6-7.10-13
Joh 9, 1-41

Beste vrienden,

Vandaag is het de vierde zondag van de vasten.  Deze zondag wordt ook Laetare genoemd, het is halfvasten.  Een tijd van blijdschap, want we zijn halfweg naar Pasen, naar het feest van de Verrijzenis. 

Blijdschap voor de vriendschap van Jezus, die ons bevrijd van alle vijandigheid die de wereld triestig maakt.  Dat is de ervaring van de blinde man die door Jezus genezen wordt.  Jarenlang zat hij langs de weg en vroeg hij een aalmoes aan de mensen die voorbijkwamen.  Hij kon immers niet werken want hij was blind vanaf zijn geboorte.

Heel veel mensen waren hem in die jaren voorbijgelopen, sommigen waren misschien gestopt, om wat geld te geven of een praatje te maken.  En dan komt Jezus.  Jezus ziet hem en hij houdt halt.  De leerlingen stoppen ook en kijken ook naar de man, maar het is met een andere blik dan die van Jezus.  Voor de leerlingen is die blinde man een punt van discussie, ze zijn meer geïnteresseerd in de theorie van de wet dan in die arme man.

Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’  Voor de joden was een handicap een zonde, ze dachten dat God de mensen straften naargelang de fout die ze gemaakt hadden.  Door de eeuwen heen dachten veel mensen zo en vaak hebben ook christenen erge dingen die gebeurden (zoals natuurrampen en ziekten) toegeschreven aan God.  Als er iets ergs gebeurd, hoor je mensen wel eens zeggen: Wat heb ik toch gedaan dat God zo’n onheil over me laat komen?’

Maar dit is een heel foute manier om te denken, alsof God zich bezighoudt met ons te bespioneren zodat hij onze fouten direct kan bestraffen!

Jezus denkt niet volgens de logica van de wereld.   Hij niet en zijn ouders ook niet. Jezus weet dat er veel pijn is in de wereld, maar hij legt uit dat het niet God is die de mensen pijn doet.  God is niet onverschillig tegenover het lijden van de mensen, hij komt hen tegemoet om hen te ondersteunen. 

De leerlingen discussiëren over wiens schuld het is dat de man blind is, Jezus gaat naar hem toe en raakt hem teder aan.  De nabijheid van Jezus, de affectie die hij toont, geneest deze man van zijn blindheid.  Het mysterie van de liefde van God begrijpen wij door deze hand die de ander aanraakt. 

Ook wij zijn vaak blind, blind tegenover het lijden in de wereld, blind tegenover de problemen van anderen.  We kunnen vaak enkel naar onszelf kijken.  Jezus wil ook ons genezen van onze blindheid. 

De blinde man kan zien en hij vertelt het aan iedereen dat het Jezus is die hem genezen heeft.  Maar de mensen geloven hem niet.  Ze geloven niet dat hij blind was.  Ze geloven niet in de verandering.  Het lijkt immers onmogelijk dat iemand zo veranderd.  De Farizeeërs geloven hem niet.  Ze roepen zijn ouders erbij om te onderzoeken of hij écht blind was.

En dan heeft Jezus deze man genezen op een sabbat! Dat is de dag van God voor de joden, dan mogen ze niet werken, mogen ze niets doen dat op werk zou kunnen lijken.  En Jezus, die geneest een man, op sabbat!!

Ze zouden blij moeten zijn dat deze man terug kan zien, maar ze zijn ver verwijderd van het leven en zonder medeleven voor de anderen.  Ze waren enkel geïnteresseerd in hun eigen macht en aanzien.  Ze kunnen niet blij zijn voor deze blinde, ze herinneren hem er enkel aan dat hij blind was omwille van zijn eigen zonde.  Koude farizeeërs,   die niet kunnen blij zijn met het geluk van iemand anders. Ze jagen de blinde man weg.

Maar Jezus gaat hem opzoeken en legt hem uit dat hij de Mensenzoon is.  En de blinde man, die de liefde van God heeft gevoeld door de aanraking van Jezus, buigt zich en gelooft. 

Laten wij ons –zoals die blinde man- aanraken door Jezus, door Zijn Woord, zodat wij kunnen zien.  Zodat wij niet langer alleen naar onszelf kijken maar zodat wij met nieuwe ogen naar de anderen kijken. 

Bidden wij voor al wie blind is, voor al wie ziek of gehandicapt is.  Bidden wij voor vrede in de wereld.